ดอนเมือง ’รับมือ’ การเดินทางช่วงปีใหม่

ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้เตรียมมาตรการ  COVID Free Setting ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ร.ต.ธานี ช่วงชู ระบุ ได้เตรียมมาตรการ  COVID Free Setting ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะจัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ และทำความสะอาดพื้นผิวหรืออุปกรณ์ใช้ร่วมกันทุก 1-2 ชั่วโมง

 

 

พิสูจน์อักษรโดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์