JMART - เน้นโตในกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่ม

JMART - เน้นโตในกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่ม

JMART, JMT และ SINGER ดำเนินการเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อย โดยทั้งเครือระดมทุนมาได้รวมประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาท (1.2 ล้านบาทสำหรับ JMART, 1.1 หมื่นล้านบาทสำหรับ SINGER และ 1 หมื่นล้าน บาทสำหรับ JMT)

ซึ่งจะทำให้ทั้งสามบริษัทรักษาอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไปได้ในอีกสามปีข้างหน้า ทั้งจากการผนึกพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (เครือ BTS) เพื่อขยายฐานลูกค้า, เพิ่มแพลตฟอร์ม ecommerce,สร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ & พัฒนาใช้สกุลเงินดิจิตอลในระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้น, และโอกาสในการหาพันธมิตรตั้ง JV ภายใต้ JMT

 

ธุรกิจใหม่เป็น First mover advantage และสร้างมูลค่ารอบใหม่

JMART มีแผนแตกไลน์ธุรกิจอีกหลายแขนงในปี 2565 ได้แก่ 1.) ตั้งบริษัทใหม่ "J-Elite" เพื่อบริหารจัดการการแลกคะแนนสะสม (loyalty program) ผ่านการนำ Jfin coin มาใช้เพื่อเป็นส่วนลด/แลกซื้อสินค้า IT ของเครือ JMART และกำลังขยายไปสู่กลุ่มของ BTS ในปีหน้า 2.) เร่งขยายธุรกิจสินเชื่อดิจิตอลภายใต้ KBJ รวมถึงให้ KBJ การทำสินเชื่อการซื้อสินค้าของร้าน J-Mobile เราคาดว่าการลงทุนใหม่ ๆ ดังกล่าวจะทำให้อัตรากำไรของ J-Mobile เพิ่มขึ้น โดยมาร์จิ้นของ J-Mobile ที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 1% จะทำให้กำไรสุทธิของ JMART เพิ่มขึ้น 4-5%

 

 

JMT และ Jaymart Mobile จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในปี 2565-66

โดยการเติบโตของ JMT จะมาจากการซื้อสินทรัพย์ และการตั้ง JV ร่วมกับธนาคารเพื่อสร้างผลตอบแทนพิเศษจากธุรกิจ AMC ในขณะที่ศักยภาพการเติบโตของ J-Mobile จะมาจากรายได้ และ มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น โดยรายได้ของ J-Mobile โต 14% YoY ในงวด 9M64 แต่กำไรสุทธิโตถึง >300% เป็น 137 ล้านบาท เนื่องจากสัดส่วน SG&A/รายได้ลดลงเหลือ 12.5% (จาก 14% ในปี 2563) จากการเปลี่ยนช่องทางการจำหน่าย สำหรับในระยะต่อไป เราคาดว่าการผนึกพันธมิตรกับ BTS จะช่วยให้สินค้าขายของ J-mobile ดีขึ้น และจะช่วยหนุนให้กำไรดีขึ้น โดยเราคาดว่ากำไรสุทธิของ J-mobile ในปี 2564 จะอยู่ที่ 210 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นเป็น 320/430 ล้านบาทในปี 2565/2566

 

ปรับเพิ่มกำไรปี 2565/66 ขึ้นอีก 8%/18% และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปี 2565F เป็น 65.00 บาท

เราปรับประมาณการของ JMART เพื่อสะท้อนถึงการปรับประมาณการของ JMT (คิดเป็นสัดส่วน 60%ของกำไรรวมของ JMART) และ J-mobile (17%) ในขณะเดียวกัน เราคาดว่าธุรกิจใหม่จาก J-Elite และ fintech & การพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลจะช่วยสร้างมูลค่าให้บริษัท จากโครงสร้างบริษัทแบบโฮลดิ้งที่เพิ่มความคล่องตัว และการเติบโตที่แข็งแกร่งหลังจากผนึกพันธมิตรกับ BTS, ธุรกิจของ JV ที่ตั้งร่วมกับ Kookmin Bank (เกาหลี) ที่เร่งตัวขึ้น, และการผนึกพันธมิตรใหม่ของ JMT เราจึงปรับราคาเป้าหมายใหม่ที่ 65 บาท (จากเดิม 48 บาท) เพื่อสะท้อนการเติบโตเฉลี่ย 3 ปีที่เกินกว่า 50% และยังคงคำแนะนำซื้อ JMART

 

Risks

กำไรของ J-Mobile, JMT, SINGER ไม่เป็นไปตามคาด, synergy เกิดช้า