ธปท.เตรียม ’ธนบัตร’ 1.2 แสนล้านบาท ใช้ปีใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้สำรองธนบัตรเพื่อบริการประชาชน 1.2 แสนล้านบาท โดยประเมินจากธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายจาก ธปท.

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมบูรณ์ จิตเป็นธม ระบุ ธปท.ได้สำรองธนบัตรเพื่อบริการประชาชน 1.2 แสนล้านบาท โดยประเมินจากธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายจาก ธปท. เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2565

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์