เกษตรกรพิจิตรปลูก ’มันเทศ’ ไม่ง้อน้ำ.

เกษตรกรพิจิตร นำพื้นที่นาข้าวที่ว่างเปล่ามาปลูกมันเทศโดยไม่ง้อน้ำ ใช้น้ำค้างในช่วงฤดูหนาว สร้างรายได้ไร่ละ 2 หมื่นบาท

เกษตรกรบ้านเนินสมอ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร รวมกลุ่มกันปลูกมันเทศ หรือมันหัวแดงบนพื้นที่นาว่างเปล่า หลังหยุดการทำนาในช่วงฤดูหนาว โดยยกร่องแปลงดินพื้นที่นาข้าวเพื่อปลูกมันเทศ โดยใช้ความชื้นจากน้ำค้างในช่วงที่สภาพอากาศหนาวเย็น ช่วยในการเจริญเติบโตแทนการใช้น้ำ  สามารถสร้างรายได้ถึงไร่ละ 2 หมื่นบาท ถือเป็นการชดเชยรายได้แทนการทำนา

หนึ่งในเกษตรกรบ้านเนินสมอ สะอิ้ง วงษา บอกว่า ในช่วงฤดูหนาวเกษตรกรนิยมปลูกมันเทศเพื่อสร้างรายได้ เนื่องจากในช่วงที่สภาพอากาศเย็นลง มันเทศเป็นพืชที่สามารถใช้น้ำค้างในช่วงฤดูหนาวเป็นต้นทุนแทนการใช้น้ำในแหล่งธรรมชาติ สร้างการเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาว ซึ่งใช้เวลาปลูกเพียง 2 เดือนสามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้

สำหรับมันเทศจากบ้านเนินสมอ เป็นมันพื้นเมืองที่เกษตรกรนิยมปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นพืชที่ต้นทุนต่ำ บำรุงรักษาง่าย มีราคาสูงกว่าท้องตลาด เนื่องจากมีคุณภาพดี รสหวาน ชาวบ้านนิยมซื้อไปรับประทานทั้งอาหารคาวและหวาน ส่วนใหญ่นิยมบริโภคโดยการเผา นึ่ง และต้มในช่วงฤดูหนาว เพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่ายกาย ถือเป็นคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมที่ให้พลังงานสูง