สศช.เบรกใช้ ’เงินกู้’ 5 แสนล้านบาทอุ้ม LPG

กระทรวงพลังงานเตรียมหามาตรการตรึงก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน หลังสภาพัฒน์และสตง. ติงใช้เงินกู้เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท มาช่วยอาจขัดวัตถุประสงค์พ.ร.ก.เงินกู้

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ระบุ ความคืบหน้าเงินกู้เพื่อช่วยเหลือก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือน เพื่อคงราคาขายปลีกที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม จากที่ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะครบกำหนดช่วยเหลือวันที่ 31 ธ.ค. 2564 โดยได้ยื่นกู้จากพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท จำนวน  2,570 ล้านบาท ตามกรอบ 4 เดือนนั้น ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท้วงติงว่าอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนแสนล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อกังวลว่าการนำเงินกู้ 5 แสนล้าน มาตรึงราคาก๊าซหุงต้มเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่เหมือนกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการคนละครึ่ง โดยสำนักงานอาจจะชะลอการขอกู้เงินตรงนั้นไว้ก่อน เบื้องต้นแนวทางการช่วยเหลือคือ ใช้เงินกู้ 3 หมื่นล้านบาท มาช่วยเหลือ และอีกแนวทางที่ศึกษาไว้โดยมองราคาอาจจะเริ่มปรับตัวลดลงตามความต้องการใช้พลังงาน หลังจากหมดฤดูหนาว ดังนั้นจะต้องหารือร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และติดตามมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่าจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งเข้าใจว่าภายในเดือนธ.ค.2564 จะต้องกำหนดนโยบายออกมา

“แนวโน้มการกู้เงินช่วย LPG จะค่อนข้างยากเกรงว่าเมื่อทำไปแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจมีความผิดตามพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท กำหนดที่จะต้องจ่ายเงินให้กับประชาชนโดยตรง แต่การกู้เงินครั้งนี้กองทุนน้ำมัน จะต้องจ่ายตรงไปทางผู้ค้าก่อน ถึงแม้ว่าประชาชนได้รับความช่วยเหลือแต่จะได้ทางอ้อม”

ส่วนการขอกู้เงินเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ เป็นจำนวนไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาทนั้น ขณะนี้ธนาคารกรุงไทยกับธนาคารออมสินได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากที่กำหนดในหนังสือให้ธนาคารแจ้งตอบภายใน 31 ม.ค. 2565 เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถในการชำระเงินคืน เนื่องจากอาจจะยังกังวลในเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันยังอาจผันผวน

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์