ซีพี จับมือ กระทรวงเกษตรฯ แจกชาวบางกอกน้อย-บางพลัด

ซีพี จับมือ กระทรวงเกษตรฯ แจกชาวบางกอกน้อย-บางพลัด

เครือซีพี มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ผ่านกระทรวงเกษตรฯ ส่งต่อ อสส.แจกจ่าย86 ชุมชนเขตบางกอกน้อย-บางพลัด ภายใต้โครงการ“ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร”

นายชนินทร์ รุ่งแสง คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการรับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือซีพี  ว่า ยาสมุนไพรที่ได้รับนี้จะส่งมอบแก่ชาวชุมชนบางกอกน้อยและบางพลัด ผ่านทีมงาน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) . ในพื้นที่ สำหรับส่งต่อให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

ซึ่งโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เพื่อผลิตยาสมุนไพรฯ 30 ล้านแคปซูล แจกฟรีให้กับกลุ่มเปราะบางในภูมิภาคต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงเกษตรฯ ที่จัดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19 โดยให้เกษตรกรเป็นผู้เพาะปลูกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาต้านไวรัสโคโรนา  ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และอาจผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

 

ซีพี จับมือ กระทรวงเกษตรฯ แจกชาวบางกอกน้อย-บางพลัด

จึงถือว่า กระทรวงเกษตรฯ และเครือซีพีมีเป้าหมายเดียวกัน ในการขยายโอกาสการเข้าถึงยาฟ้าทะลายโจรแก่พี่น้องชาวไทย ขอชื่นชมเครือซีพีและซีพีเอฟที่จัดโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้

 

 

ด้าน นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)  หรือ  ซีพีเอฟ กล่าวว่า จากแนวคิดของประธานอาวุโสเครือซีพี ธนินท์ เจียรวนนท์  ที่มุ่งนำศักยภาพจากทุกกลุ่มธุรกิจมาช่วยประเทศ ซีพีจึงขอร่วมส่งเสริมสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร และผนึกกำลังทุกกลุ่มธุรกิจร่วมร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี ส่งมอบแก่ประชาชน

ซีพี จับมือ กระทรวงเกษตรฯ แจกชาวบางกอกน้อย-บางพลัด

โดยซีพีเอฟร่วมส่งต่อความห่วงใยของท่านประธานอาวุโสฯ และเครือซีพีที่มีต่อคนไทยทุกคน ส่งมอบในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และนครราชสีมา ผ่านโรงพยาบาลและองค์กรพันธมิตรต่างๆ 

นางสาวเสาวลักษณ์ จารุภูมิ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตรอกข้าวเม่า (อสส.30 วัดเจ้าอาม) เป็นผู้แทนรับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปส่งต่อแก่ประชาชนชาวบางกอกน้อย 38 ชุมชน ได้นำไปใช้ในการดูแลตนเอง ซึ่งชาวชุมชนต่างดีใจที่ได้รับยาสมุนไพรในครั้งนี้ และขอบคุณ ซีพี-ซีพีเอฟ ที่มอบความห่วงใยให้กับคนไทยมาตลอด

ก่อนหน้านี้ได้รับอาหารจากโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และโครงการครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19 เช่นเดียวกับ นายเทอดเกียรติ ล้วนโกศล อาสาสมัครชุมชนเติมสุข (อสส.31) เป็นผู้แทนเขตบางพลัด แจกจ่ายแก่ 48 ชุมชน กล่าวว่า ดีใจที่เครือซีพีมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีความเสี่ยง ถือเป็นโครงการที่ดีมากและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องชาวไทย 

 

ทั้งนี้ โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” จัดพื้นที่ปลูกต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 100 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี ที่ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การบรรจุแคปซูลผ่านการรับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา และดำเนินการผลิตตามพ.ร.บ.ยาสมุนไพร ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล แจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนคนไทย