"กองทุน-โบรก-ต่างชาติ"พร้อมใจซื้อหุ้น 3.12 พันล้าน

"กองทุน-โบรก-ต่างชาติ"พร้อมใจซื้อหุ้น 3.12 พันล้าน

"กองทุน-โบรก-ต่างชาติ" ซื้อหุ้นต่อเนื่อง 3,128.76 ล้าน ขณะที่เดือนธ.ค. กองทุนมียอดซื้อสุทธิสูงสุด 5,647.26  ล้าน ตั้งแต่ต้นปียังเป็นขายสุทธิสะสม  63,058.80 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนวันที่ 7 ธ.ค.2564 พบว่า สถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดซื้อสุทธิ 2,949.01ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซื้อสุทธิ 13.77ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 165.98  ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ขายสุทธิ 3,128.75  ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 7ธ.ค. กองทุน ซื้อสุทธิ 5,647.26  ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 135.11 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ  3,357.18 ล้านบาท และรายย่อยขายสุทธิ 2,425.1 ล้านบาท

โดยส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 ม.ค. - 7ธ.ค. กองทุน ขายสุทธิ 63,058.80 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ11,416.67ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 75,157.91 ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 126,800.04 ล้านบาท