กางโรดแมพ Net-zero!แสนสิริเคลื่อน360องศากู้วิกฤติ Climate Change

กางโรดแมพ Net-zero!แสนสิริเคลื่อน360องศากู้วิกฤติ Climate Change

“แสนสิริ” ประกาศเป้าหมายบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไทยรายแรกมุ่งสู่ Net-zeroโดยวางพันธกิจเคลื่อนองค์กร 360 องศาหนุนภารกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิกฤติโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ ที่ผ่านมา ถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญของนานาชาติในการแก้ไขปัญหา ด้วยการบรรลุข้อตกลง “ลด” การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เหลือ “ศูนย์”

“แสนสิริ” ในฐานะดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่ตระหนักดีว่าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยนั้น ย่อมมีต้นทุนทางคาร์บอนเช่นกัน ล่าสุด “เศรษฐา ทวีสิน” ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประกาศเป้าหมายบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไทยรายแรกมุ่งสู่ Net-zero โดยวางพันธกิจเคลื่อนองค์กร 360 องศาหนุนภารกิจครั้งนี้

“ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกขณะ และเป็นปัญหาหลักของมวลมนุษยชาติ ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนต้องร่วมมือกันเพื่อการดูแลโลกให้ยั่งยืนอย่างเร่งด่วน”

แสนสิริ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะจากปัญหาภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้นถือสัญญาณเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงวิกฤติโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น จึงมุ่งสู่การเป็น “ฟันเฟือง” ช่วยป้องกัน ร่วมแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
 

กางโรดแมพ Net-zero!แสนสิริเคลื่อน360องศากู้วิกฤติ Climate Change

เศรษฐา ระบุว่า การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 หรือ COP26 เมื่อเดือนต.ค.-พ.ย. มีการบรรลุข้อตกลงทางประวัติศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ด้วยเป้าหมายให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 หรือปี 2593 

"การจัดการกับภาวะโลกร้อนจะเกิดขึ้นได้จริง ต้องมาจากพลังบวกของทุกภาคส่วนในการร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง"

โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนที่ปัจจุบันก้าวไปสู่จุดวิกฤติต่อมวลมนุษยชาติ สะท้อนจากสัญญาณเตือนต่างๆ ไม่ว่าจะธารน้ำแข็งขั้วโลกละลาย คลื่นความร้อนในยุโรป ไฟป่าที่ออสเตรเลีย น้ำท่วมอย่างรุนแรงจากภาวะฝนตกหนักอย่างผิดปกติในหลายประเทศ 

กางโรดแมพ Net-zero!แสนสิริเคลื่อน360องศากู้วิกฤติ Climate Change

สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ยังระบุว่า โลกเราได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นทุกปี มีเพียง ปี 2563 ที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ “ลดลง” เพราะเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก แต่ IEA คาดการณ์ว่าปี 2564 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กลับมาเพิ่มขึ้นเกือบเท่าระดับปี 2562

“สิ่งที่ใกล้ตัวแสนสิริและอีโคซิสเท็มของภาคอสังหาฯ ก็คือขบวนการออกแบบที่อยู่อาศัยและการควบคุมการปล่อยของเสียที่ทำร้ายโลก แสนสิริได้จัดทำกระบวนการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ 4 ด้านมุ่งสู่ Thailand’s First Real-Estate Company to Set Target for Net-zero เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

กางโรดแมพ Net-zero!แสนสิริเคลื่อน360องศากู้วิกฤติ Climate Change

อุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ และ สมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวเสริมว่า 4 แกนขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การเติบโตยั่งยืน

เริ่มจาก “Process” มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นและได้มาตรฐาน สร้างเป้าหมายที่จะบรรลุได้เป็นรูปธรรม โดยจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยซึ่งจัดตั้งโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จากนั้นจะเข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 9 หรือ TCOP9 ซึ่งจะช่วยให้จำแนกแหล่งปล่อยและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับโครงการและทุกกระบวนการทำงานของแสนสิริให้ทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้อย่างชัดเจน

“Product” การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และลดขยะให้ได้มากที่สุด ตั้งเป้าปี 2565 ทุกโครงการของแสนสิริต้องใช้พลังงานสะอาด อาทิ ส่วนกลางของทุกโครงการใหม่จะเป็นโซลาร์ รูฟ บ้านของแสนสิริที่เปิดตัวใหม่จะเป็นโซลาร์ รูฟ กว่า 50% และ 100% ภายในปี 2573 รวมถึงไฟถนนทุกโครงการใหม่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100%

ถัดมาคือการใช้รถยนต์พลังงานสะอาดด้วยการเปลี่ยนรถผู้บริหารทุกคันเป็นรถไฟฟ้า และได้ติดตั้ง EV Charger ทุกโครงการในปี2568 และจะติดตั้งในบ้านทุกหลังภายในปี 2573  ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสัดส่วน 50% ในปี 2565 และเพิ่มเป็น 70% ในปี 2568 ของวัสดุที่แสนสิริจัดซื้อ รวมถึงการมุ่งสู่บ้านประหยัดพลังงาน

 ภายในปี 2568 บ้านโครงการใหม่ของแสนสิริ 50% จะเป็นบ้านเย็นและประหยัดพลังงาน เพิ่มเป็น 70% ในปี2573  บ้านแสนสิริทุกหลังต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ทุกชิ้น ใช้หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานทุกดวง การก่อสร้างทุกโครงการต้องลดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยะจากการก่อสร้างจะนำมารีไซเคิลและรียูสได้ 70% ภายในปี 2568 กระบวนการผลิตของโรงงานพรีคาสต์ จะก่อให้เกิดขยะไม่เกิน 2% ภายในปี 2565 ที่สำคัญทุกโครงการแสนสิริต้องมีระบบ Waste Management เพื่อลดคาร์บอนและขยะสู่โลก ทุกโครงการต้องมีถังแยกขยะ และมีเป้าหมายจับมือพันธมิตรเพื่อให้การแยกขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กางโรดแมพ Net-zero!แสนสิริเคลื่อน360องศากู้วิกฤติ Climate Change

“Partners” แสนสิริได้ร่วมมือกับพันธมิตรลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ผ่านคู่ค้าองค์กรขนาดใหญ่ อาทิ ทีโอเอ คอตโต้ ไดกิ้น เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ยูนิลีเวอร์ โคคา-โคลา ปูนซิเมนต์ไทย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และ GC เป็นต้น 

รวมทั้ง อยู่ระหว่างหารือกับสถาบันการเงิน เพื่อจัดทำสินเชื่อพิเศษ (Pre & Post Finance) อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในอนาคตจะสนับสนุนทุกพันธมิตรในอีโคซิสเท็มของแสนสิริลงนามความร่วมมือว่าด้วย Net-zero

สุดท้าย “Investment” ในทุกมิติ มุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดคาร์บอนโดยตรงและทางอ้อม เบื้องต้น 3 ปีนี้ลงทุน 500 ล้านบาทในธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อพลังงานสะอาด เทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านอาหาร ซึ่งทุกธุรกิจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสังคม

  โมเดลของแสนสิริเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนการมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Net Zero ที่ได้ให้ไว้กับประชาคมโลก ซึ่งแสนสิริอาสาที่จะทำภารกิจนี้อย่างจริงจังและเร่งด่วน