"สภาพัฒน์" ติง เงินกู้ LPG ขัดพ.ร.ก.กู้เงินโควิด

"สภาพัฒน์" ติง เงินกู้ LPG ขัดพ.ร.ก.กู้เงินโควิด

“พลังงาน” เผย "สภาพัฒน์" ติง เงินกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านเพื่อช่วยเหลือ LPG ภาคครัวเรือนกว่า 2,570 ล้านบาท ขัดพ.ร.ก.กู้เงินช่วยโควิด เร่งศึกษารายละเอียดพร้อมยื่นเสนอเพิ่มเติมอีกครั้งในเดือนนี้

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าเงินกู้ที่กระทรวงพลังงานได้เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เพื่อพิจารณาวงเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท จำนวน 2,570 ล้านบาท ตามกรอบ 4 เดือนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างกลั่นกรองในมิติของกฎหมายว่าจะตอบสนองตามพรบ.เงินกู้ในเรื่องการติดต่อของโรคระบาดโควิด-19 หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการที่จริงแล้ว ในนิยามของพ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิงในทุกเซกเตอร์จะรวมกัน แต่การบริหารเป็นการบริหารภายในเชิงนโยบาย ซึ่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้กำหนดราคา LPG ให้เป็นสถานการณ์ที่เป็นวงกว้างและประชาชนได้รับผลกระทบในภาคครัวเรือน ดังนั้น ช่วงโควิดระบาดกว่า 2 ปี กบง.จึงได้นำเงินกองทุนไปช่วยเหลือจนตอนนี้วงเงินติดลบที่ 20,974 ล้านบาท กบง.จึงเสนอแยกบัญชีระหว่างน้ำมันออกจากก๊าซหุงต้ม LPG ออกจากกัน

“ตอนนี้เงินกู้ช่วยเหลือLPG ภาคครัวเรือนที่เสนอสภาพัฒน์ไป ยังไม่ได้รับอนุมัติ จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถนำมาชดเชยได้ตั้งแต่เดือนต.ค.2564 แต่มีปัญหารายละเอียด ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ให้หารือกับสภาพัฒน์อย่างรอบคอบ โดยข้อกังวลคือ หากเทียบเคียงการช่วยเหลือด้าน LPG กับโครงการคนละครึ่ง อาจมีผลสะท้อนที่ไม่เหมือนกัน และกระทรวงการคลังจะยอมรับในรายละเอียดได้หรือไม่ และอาจจะไปขอในช่วงเดือนธ.ค.2564 อีกครั้ง

 

 

รายงานข่าวระบุว่า กระทรวงพลังงานได้เสนอสภาพัฒน์ พิจารณาวงเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท กว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อมาดูแลLPG ภาคครัวเรือน โดยเบื้องต้นจะดูแล 4 เดือน (ต.ค.2564 ถึง ม.ค.2565) ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดูแลราคาLPG ประมาณเดือนละ 1,480 ล้านบาท เพื่อคงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มสำหรับถังขนาด 15 กิโลกรัม อยู่ที่ 318 บาทต่อถัง (ไม่รวมค่าขนส่ง) โดยการช่วยเหลือดังกล่าวจะช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มครัวเรือนเท่านั้นไม่รวมภาคขนส่ง ซึ่งหากได้รับเงินสนับสนุนจะนำมาช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มดังกล่าวราว 4 เดือน และหากราคาก๊าซหุงต้มยังสูงอยู่และเงินที่กู้มาไม่เพียงพอก็อาจจะปล่อยให้ราคาก๊าซ LPG มีการปรับราคาขึ้นแบบขั้นบันได