งัดแผน ’สกัด’ โอมิครอน หลัง​ระบาดหลายประเทศ

ฟังทางนี้​ ไทยเสี่ยงแค่ไหน​ หลังโควิด19​ สายพันธ์โอมิครอน​ระบาดหลายประเทศ  มาตรการรัฐในปัจจุบันและวัคซีนที่มี​ จะเอาอยู่หรือไม่​ หาคำตอบกับ​ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟังทางนี้​ ไทยเสี่ยงแค่ไหน​ หลังโควิด19​ สายพันธ์โอมิครอน​ระบาดหลายประเทศ  มาตรการรัฐในปัจจุบันและวัคซีนที่มี​ จะเอาอยู่หรือไม่​ หาคำตอบกับ​ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย