การบินไทยปั้น ’บุคลากร’ รับ MRO ของประเทศ

การบินไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามเอ็มโอยูความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาช่างอากาศยานและสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน

ประธานเจ้าหน้าที่สายช่าง บมจ.การบินไทย เชิดพันธ์ โชติคุณ ระบุ การบินไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามเอ็มโอยูความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาช่างอากาศยานและสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ของประเทศ