“อาคม” รมว.คลัง ยัน “ฐานะการคลัง” แกร่ง ไม่ถังแตก!

“อาคม” รมว.คลัง ยัน “ฐานะการคลัง” แกร่ง ไม่ถังแตก!

อาคม ชี้ ฐานะการคลังแข็งแกร่ง ไม่มีปัญหาเรื่องฐานะการคลัง หลังโซเชียลแชร์รูปพระคลังมหาสมบัติองค์จำลอง เกิดคราบสีแดงอาบพระเศียรหวั่นเป็นลางร้าย ชี้อยู่ที่จิตใจ ทำดีก็จะมีความมั่นคง

     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กรณีมีกระแสข่าว เกี่ยวกับ เทวรูปพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ องค์จำลอง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงการคลัง เกิดคราบสีแดงคล้ายเลือดไหลอาบบนพระเศียรลงมานั้น โดยหวั่นว่าจะเป็นลางร้ายหรือไม่ 
    นายอาคม กล่าวว่า อยู่ที่จิตใจ ของเรา หากเราทำดี ก็จะมีความมั่นคง และยืนยันว่า เราไม่มีปัญหาเรื่องฐานะการคลัง 

       เทวรูปพระคลัง มีลักษณะเป็นเทวดาหล่อยืนทรงเครื่องกษัตริยาธิราช สวมมงกุฎยอดชัย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว

       โดยมีความเชื่อว่าใครสักการบูชาจะมีโชคทางด้านการเงิน 

       เดิมสมัย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยนั้น ได้มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระวิมานประดิษฐานเทวรูปพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ

      เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักษ์รักษาพระราชทรัพย์ของแผ่นดินและเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณกระทรวงการคลัง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเคารพบูชาอย่างใกล้ชิด
      โดย “พระคลัง” เริ่มมีมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ ซึ่งทรงกำกับดูแลพระคลังมหาสมบัติ ได้ทรงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างเทวรูป “พระคลัง” เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักษ์รักษาพระราชทรัพย์ของแผ่นดินและเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่รับราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติ

     โดยขอพระบรมราชานุญาตทำรูปปั้นเทวรูปพระคลังให้มีลักษณะบางส่วนคล้าย “พระสยามเทวาธิราช” ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

      รูปปั้น “พระคลัง” หรือ “พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ” นี้ มีลักษณะเป็นเทวดาหล่อยืน ทรงเครื่องกษัตริยาธิราช สวมมงกุฎยอดชัย พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ซึ่งหมายถึงอำนาจในการปกป้องอาณาเขตและการรักษาทรัพย์สมบัติของชาติ พระหัตถ์ซ้ายทรงดอกบัวซึ่ง หมายถึง สุดยอดแห่งทรัพย์สมบัติ ปัจจุบันองค์พระคลังประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวัง สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

       องค์พระคลังที่จะนำมาประดิษฐานที่กระทรวงการคลังเป็นองค์จำลอง มีขนาดความสูง 1.09 เมตร หล่อด้วยโลหะผสม (ทองแดง ทองเหลือง ดีบุก ตะกั่ว และสังกะสี) ปิดทองคำเปลวแท้ ปั้นขยายสัดส่วนตามเทวลักษณะจากองค์จริงทุกประการ พระวิมานสำหรับประดิษฐานพระคลังเป็นอาคารสถาปัตกรรมไทยจีนประยุกต์ ฐานแปดเหลี่ยม ขนาด 3.23 x 3.23 เมตร จากพื้นด้านล่างถึงฐานส่วนบนสูง 1.29 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว