ไทยออยล์ คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย “11th Asian Excellence Award 2021”

ไทยออยล์ คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย “11th Asian Excellence Award 2021”

ไทยออยล์ คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียจากเวที “11th Asian Excellence Award 2021” จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกง-เอเชีย

นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบ 3 รางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียให้แก่ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไทยออยล์

ประกอบด้วย รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CFO (Investor Relations) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Investor Relations by Company) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8) 

ทั้งนี้ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CEO (Investor Relations) นับเป็นปีที่ 5 ที่ไทยออยล์ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว โดยพิจารณาจากผู้นำองค์กรที่มีความสามารถในการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CFO (Investor Relations) นับเป็นปีที่ 3 ที่ไทยออยล์ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว โดยพิจารณาจากผู้บริหารสูงสุดในสายการเงินขององค์กรที่มีความสามารถในการบริหารทางการเงินที่เป็นเลิศ

สำหรับเวที “11th Asian Excellence Award 2021” จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกง-เอเชีย