ภารกิจ “ซิทริน” ขน 2แสนล้าน ตั้งโต๊ะซื้อหุ้น "TRUE -DTAC"

ภารกิจ “ซิทริน”  ขน 2แสนล้าน ตั้งโต๊ะซื้อหุ้น "TRUE -DTAC"

หลังเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) และกลุ่มเทเลนอร์ ประกาศการพิจารณาสร้างความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน(Equal Partnership)โดยการสนับสนุนให้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)

ตั้งเป้าปรับโครงสร้างธุรกิจสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company)นั้นนำไปสู่การตั้งบริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด  เพื่อทำคำเสนอซื้อ(เทนเดอร์ ออฟเฟอร์)หุ้นTRUE ที่ราคา 5.09บาท/หุ้น และ หุ้น DTAC ที่ราคา 47.76 บาทต่อหุ้น  หากผู้ถือหุ้นTRUE นำหุ้นทั้งหมดมาขายให้กับซิทริน จะต้องใช้เงิน 1.69แสนล้านบาท และหากผู้ถือหุ้นTRUE นำหุ้นทั้งหมดมาขายให้กับซิทริน จะต้องใช้เงิน1.13แสนล้านบาท 

รายงานข่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัดจดทะเบียนเมื่อ 9 ก.ค. 2564  มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็น 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 2 คน ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด สัดส่วน 50% และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ สัดส่วน 1% และมีบริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีเอ แอลทีดี (Telenor Asia Pte LTD.)สัดส่วน 49% มีที่ตั้งสำนักงานที่ 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยมีกรรมการบริษัท 4 คน ได้แก่ นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ,นายเมธี วินิชบุตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายลาส์ เอริค เทลแมนน์  เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อ 2554  และนายยอร์เกน คริสเตียน อาเรนซ์ รอสทรับ

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  กำหนดให้ต่างชาติถือหุ้นในธุรกิจไม่เกิน 49% ดังนั้น การที่กลุ่มเทเลนอร์ถือหุ้นในบริษัทซิทริน จึงไม่เข้าข่ายต้องห้ามตามกฎหมายต่างด้าว สามารถทำธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยบริษัทได้จดแจ้งวัตถุประสงค์ 9 ข้อ เช่น  ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งสินทรัพย์ใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น  ขายโอน จำนอง จำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น เป็นต้น 

สำหรับภาระกิจของซิทริน เมื่อทำการซื้อขายหุ้นตามเป้าหมายแล้ว หากผู้ถือหุ้นของสองบริษัทนำหุ้นออกมาขายให้ซิทริน ก็จะส่งผลให้ซิทริน ต้องนำหุ้น TRUEและDTAC มาแลกกับหุ้นของบริษัทใหม่ที่อัตรา 1 หุ้น DATCแลกหุ้นบริษัทใหม่ได้ 24.53775 หุ้น และ 1หุ้นTRUEแลกหุ้นบริษัทใหม่ได้ 2.40072 หุ้น จึงทำให้ซิทรินกลายเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหม่ แต่จะถือหุ้นสัดส่วนเท่าใด ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นของTRUEและDTACจะนำมาเสนอขาย ช่วงการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์มากน้อยเพียงใด