ซีพีเอฟ วาง"แนวทางเลี้ยงไก่อยู่ดีมีความสุข"ตามมาตรฐานความปลอดภัย

ซีพีเอฟ วาง"แนวทางเลี้ยงไก่อยู่ดีมีความสุข"ตามมาตรฐานความปลอดภัย

ซีพีเอฟ สร้างความสำเร็จแก่เกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อ ถ่ายทอด 4 หัวใจหลักการผลิตอาหารปลอดภัย ป้องกันโรคเคร่งครัด ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ไก่อยู่ดีมีความสุข ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย

นายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐานอาหารสากล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ   เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อ และเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) โดยยึดหัวใจหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย

1.การป้องกันโรคที่เข้มงวด มีประสิทธิภาพ โดยซีพีเอฟร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ จัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ เพื่อป้องกันโรคเชิงรุกขั้นสูงสุดเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ โรงงานอาหารสัตว์ สู่ฟาร์ม และโรงงานแปรรูป ส่งผลให้ซีพีเอฟได้รับการรับรองคอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มสัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนกแห่งแรกของประเทศไทย

 

2.คือ ไก่มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือ CP Happy Chicken เพื่อให้ไก่เติบโตได้ดี แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย ไก่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาพันธุกรรมที่ดีตามธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วนำไปเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี  หรือ หลักอิสระ 5 ประการ ประกอบด้วย ปราศจากจากความหิวกระหาย ปราศจากความไม่สะดวกสบาย ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย ปราศจากความกลัว และมีอิสระแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ มีสุขภาพจิตที่ดี มีร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย “จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเร่งการเติบโต ตามความเชื่อที่ผิดมานาน”

3.ซีพีเอฟ ยังคำนึงถึงนวัตกรรมการต่อยอด ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง เช่น การจัดการฟาร์มแบบเกษตรอัจฉริยะ ในการจัดการอุปกรณ์การเลี้ยงภายในโรงเรือนและการจัดการข้อมูล ประยุกต์เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IOT และระบบ Big Data มาใช้จริง  2.การติดตั้งกล้องอัจฉริยะตรวจวัดน้ำหนักไก่แบบเรียลไทม์และแม่นยำ โดยไม่ต้องสัมผัสตัวไก่ให้เกิดความเครียด 3.การติดตั้งอุปกรณ์กล้องตรวจสุขภาพ และพฤติกรรมไก่ (Smart Eye) ช่วยลดการรบกวนไก่ในโรงเรือน ลดการปนเปื้อนเชื้อ สนับสนุนหลักการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี 

 

ซีพีเอฟยังได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ไก่เบญจา (Benja Chicken) ซึ่งมีจุดเด่นในการเลี้ยงด้วยข้าวกล้อง เนื้อไก่มีความหอม ไม่คาว เนื้อนุ่ม เด้ง เพราะเส้นใยกล้ามเนื้อละเอียด เรียงตัวสวยงาม เนื้อมีความฉ่ำ และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก NSF International ว่าไม่เคยได้รับยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู ซึ่งมั่นใจได้ว่าเป็นธรรมชาติ 100% ปลอดสาร ปลอดภัย ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งโต จนทำให้ผลิตภัณฑ์ "ไก่เบญจา" เป็นวัตถุอาหารดิบรายเดียวที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรม ( Top Innovative Product) ของงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก THAIFEX - World of Food Asia 2019

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ ซีพีเอฟ ได้รับมาตรฐาน QS เป็นมาตรฐานสูงสุดรับรองความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวเยอรมันและสหภาพยุโรป สะท้อนถึงความใส่ใจให้คนไทยได้เข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยมาตรฐานสากล  และด้านที่ 4 คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องการเลี้ยงซึ่งทุกคนเป็นรากฐานสำคัญ ต้องมีจิตสำนึก ตระหนักรู้ สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ภายใต้ค่านิยมองค์กร CPF Way ในการส่งมอบอาหารปลอดภัย ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตไก่เนื้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

 

“ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญศึกษาและนำเทคโนโลยีต่างๆ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ได้มาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมถ่ายทอดให้เกษตรกรเพื่อสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ และ 4 หัวใจหลัก เพื่อการผลิตไก่เนื้อคุณภาพสูง ปลอดภัย ปลอดสารแก่ผู้บริโภค” นายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์ กล่าว

 

นอกจากนี้ จากผลการดำเนินการดูแลสุขภาพสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ซีพีเอฟเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการประเมินด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์  Animal Welfare อยู่ในระดับ Tier 3 ในรายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (The Business Benchmark on Farm Animal Welfare Report : BBFAW)