"ศักดิ์สยาม" สั่งเปิดเวทีรับฟังความเห็น ถกปิด "สถานีหัวลำโพง"

"ศักดิ์สยาม" สั่งเปิดเวทีรับฟังความเห็น ถกปิด "สถานีหัวลำโพง"

“ศักดิ์สยาม” สั่งการรถไฟฯ ทบทวนข้อมูลแผนการเดินรถเข้าสถานีหัวลำโพง ครอบคลุมการบริหารจราจร ความต้องการของประชาชน พร้อมสั่งเปิดเวทีรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน ขณะที่ 29 พ.ย.นี้ เปิดจริงสายสีแดง เก็บสูงสุด 42 บาทตลอดสาย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) วันนี้ (22 พ.ย.) เวลา 15.00 น. โดยระบุว่า การให้บริการเดินรถเข้าสู่สถานีหัวลำโพง ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ทบทวนข้อมูลแผนการเดินรถให้รอบด้าน พิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติการบริหารจราจร และมิติการให้บริการประชาชน

โดยพิจารณาการปรับรูปแบบ และจำนวนรถไฟให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึงความเป็นไปได้ในการปรับให้ขบวนรถไฟวิ่งนอกชั่วโมงเร่งด่วน เป็นต้น โดยตนได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีสาธารณะชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และจัดทำข้อมูลให้ชัดเจนในประเด็นนี้ เพื่อหาข้อยุติและแก้ปัญหาให้ได้ทุกมิติ รวมถึงมาตรการเยียวยาต่างๆ การให้ข้อมูลด้านการพัฒนาหัวลำโพงให้เห็นภาพรวมทุกประเด็น ทั้งการอนุรักษ์อาคาร และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ รวมถึงการบริหารสถานีกลางบางซื่อ โดยให้พิจารณาข้อมูลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเน้นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

"ศักดิ์สยาม" สั่งเปิดเวทีรับฟังความเห็น ถกปิด "สถานีหัวลำโพง"

สำหรับการเปิดให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง กระทรวงคมนาคมจะเริ่มเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีแดงมียอดผู้โดยสารโดยเฉลี่ยวันละ 8,817 คน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับการเดินทางของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รวมถึงรถไฟทางไกลและรถไฟชานเมืองแล้ว ซึ่งตารางการเดินรถจะสอดคล้องกับตารางรถไฟ เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง

ส่วนการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในด้านการอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงแรกในพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ และสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ให้ดำเนินการจัดหารถ Mobile Kiosk ที่มีความทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชน โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ความพร้อมเข้าสู่ระบบตั๋วร่วม บัตรโดยสารในการเดินทางร่วม กำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

"ศักดิ์สยาม" สั่งเปิดเวทีรับฟังความเห็น ถกปิด "สถานีหัวลำโพง"

โดยใน 3 ปีแรก (2565-2568) ที่เปิดให้บริการจะมีค่าแรกเข้า 12 บาท อัตราค่าโดยสารตามระยะทาง 1.5 บาท อัตราค่าโดยสารสูงสุดในการเดินทางหนึ่งเที่ยว ไม่เกิน 42 บาทตลอดสายรวมทั้งสองช่วง เมื่อถึงปีที่เอกชนดำเนินการให้เสนอใช้อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับผู้ใช้บัตรโดยสาร 30 วัน (ตั๋วเดือน) สำหรับบุคคลทั่วไป จะมีราคาเฉลี่ยต่อเที่ยว 25-35 บาท พร้อมจัดโปรโมชั่นส่วนลดการเดินทางสำหรับเด็ก นักเรียน โดยเด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ได้รับยกเว้นค่าโดยสาร เด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 91-120 ซม.ได้รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ พร้อมทั้งมีบัตรโดยสารสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (Student Card) อายุไม่เกิน 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารปกติผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป และพระภิกษุ ได้รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ รวมทั้งผู้พิการจะได้รับยกเว้นค่าโดยสาร

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบแผนการใช้บัตรโดยสารในการเดินทางร่วม โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้หารือร่วมระหว่าง ร.ฟ.ท. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขสมก. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดตั๋วร่วมระหว่างหน่วยงานตามนโยบายของกระทรวงฯ เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบตั๋วร่วม และเปิดใช้งานกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า นโยบายปรับการเดินรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพงตามที่ ร.ฟ.ท.ศึกษาความเหมาะสมจะปรับขบวนเดินรถจาก 118 ขบวนต่อวัน เหลือเพียง 22 ขบวนต่อวัน ยังคงเป็นไปตามแผน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ ร.ฟ.ท.ศึกษาความต้องการของประชาชนให้รอบคอบ จำนวนรถให้บริการเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ อีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรติดขัดอย่างไร และ ร.ฟ.ท.คุ้มค่าหรือไม่ หากเทียบกับต้นทุนจากการบริหารการเดินรถ พร้อมทั้งให้เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง