เปิดแผนประกันรายได้สินค้าเกษตร ถึงมือเกษตรกร

เช็คสถานะเงินประกันรายได้ข้าว​ ชาวนาได้แล้วกี่ครัวรือน​ เคลียร์ดราม่าเงินหาย​กลางทาง​ ไม่ถึงมือชาวนาจริงหรือไม่​ ร่วมพูดคุยกับ​ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมเกียรติ กิมาวหา

 

เช็คสถานะเงินประกันรายได้ข้าว​ ชาวนาได้แล้วกี่ครัวรือน​ เคลียร์ดราม่าเงินหาย​กลางทาง​ ไม่ถึงมือชาวนาจริงหรือไม่​ ร่วมพูดคุยกับ​รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมเกียรติ กิมาวหา

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์