"ลอยกระทงไม่หลงทาง"ประมงแนะ 1 กระทง 1คู่รัก-ครอบครัว ลดกระทบสิ่งแวดล้อม

"ลอยกระทงไม่หลงทาง"ประมงแนะ 1 กระทง 1คู่รัก-ครอบครัว ลดกระทบสิ่งแวดล้อม

กรมประมง แนะ ลอยกระทง” แบบเป็นมิตรกับสิ่งสิ่งส่แวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย ไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่กระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ ครอบครัวหรือคู่รัก ขอให้ใช้กระทงร่วมกันเพียง 1 กระทง

นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า  ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะแหล่งน้ำ ซึ่งถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งการอุปโภคและบริโภคในกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างหลากหลาย

 ดังนั้น ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กรมประมงจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ขนมปัง ข้าวโพด ใบตอง มันสำปะหลัง กรวยไอศกรีม เป็นต้น เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ง่ายเมื่อนำไปลอยลงสู่แหล่งน้ำ และยังเป็นอาหารของสัตว์น้ำได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ควรเลือกลอยกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเปิด ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง  เพราะหากเป็นแหล่งน้ำปิดอาจเกิดการตกค้างของวัสดุได้  ส่งผลให้แหล่งน้ำเน่าเสีย และอาจทำให้สัตว์น้ำตายได้เนื่องจากขาดออกซิเจน

 อีกทั้งสัตว์น้ำที่กินอาหารจากวัสดุธรรมชาติเหล่านี้จะมีเพียงปลากินพืชเท่านั้น อาทิ ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลายี่สก เป็นต้น ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอย่างเด็ดขาด เช่น เข็มหมุด พลาสติก และโฟม เป็นต้น 

นอกจากนี้  หากมาลอยกระทงเป็นครอบครัวหรือกับคู่รัก ขอให้ใช้กระทงร่วมกันเพียง 1 กระทง ซึ่งนอกจากจะเป็นการ สานสัมพันธ์ที่ดีแล้วยังช่วยลดปริมาณของวัสดุที่จะถูกลอยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติให้น้อยลงด้วย  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID – 19  ยังคงมีการระบาดอยู่  จึงขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างให้เหมาะสม และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ  หรือใช้ทางเลือกการลอยกระทงออนไลน์ เพื่อมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทยในแบบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังห่างไกลจากเชื้อไวรัส COVID – 19  ได้อีกด้วย