“สันติ”เผยรัฐบาลพร้อมเปิดลงทะเบียนคนจนต้นปีหน้า

“สันติ”เผยรัฐบาลพร้อมเปิดลงทะเบียนคนจนต้นปีหน้า

คลังเร่งสรุปเงื่อนไขลงทะเบียนคนจน เพื่อเปิดให้ลงทะเบียนได้เร็วสุดต้นปีหน้า ระบุ เงื่อนไขคัดกรองจะเข้มงวด โดยอาจพิจารณาการถือครองที่ดินและทรัพย์สินอื่นเช่นรถยนต์เพิ่มเติม ประเมินโควิดจะทำให้ยอดคนจนพุ่งถึง 15 ล้านคน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ภายในต้นปีหน้ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการลงทะเบียนคนจนเพื่อรับสวัสดิการเพิ่มเติมจากภาครัฐ ซึ่งเป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา เพื่อทำการคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสวัสดิการจากรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริง โดยผู้ที่ถือบัตรคนจนในปัจจุบันจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ขณะนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการกำหนดเงื่อนไขในการคัดกรองเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดเพียงรายได้ เงินฝากและทรัพย์สินบางส่วน เช่น การถือครองที่ดิน เป็นต้น แต่ครั้งนี้ อาจจะมีเพิ่มเติมในสินทรัพย์อื่นๆ เช่น รถยนต์ โดยจะต้องประสานกับสถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบเรื่องการถือครองทรัพย์สินต่างๆ รวมถึง ประสานกับกรมที่ดิน เพื่อให้ทราบถึงการถือครองที่ดินเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะต้องมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

“เรากำลังพิจารณาเงื่อนไข เพื่อให้สามารถคัดกรองบุคคลที่เหมาะสมจริง เช่น ในเรื่องของรายได้ และ การถือครองทรัพย์สินต่างๆ โดยครั้งนี้ เราจะกำหนดให้มีการนับรายได้เป็นครัวเรือน ซึ่งเมื่อเฉลี่ยแล้วจะต้องมีรายได้ต่อหัวไม่เกิน 1 แสนบาท นอกจากนี้ ในส่วนของที่ดินนั้น เรากำลังพิจารณาว่า จะให้นับการถือครองที่ดินในส่วนที่ดินที่เป็นสปก.ด้วยหรือไม่ และ จะพิจารณาใช้คำว่า การครอบครองที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ที่ดิน”

สำหรับสวัสดิการเพิ่มเติมนั้น ในครั้งนี้ เราจะยังไม่มีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติม เป็นเพียงการลงทะเบียนเพื่อคัดกรองบุคคลที่เหมาะสมจริงๆเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เรื่องของสวัสดิการที่จะมีเพิ่มเติมนั้น เราก็พร้อมที่จะพิจารณาเมื่อประชาชนผู้ถือบัตรคนจนมีความเดือดร้อน ซึ่งจะเติมมาตรการไปเรื่อยๆ

“เรื่องสวัสดิการนั้น เราก็ดูอยู่ เพราะจะมีทั้งสวัสดิการที่ไม่มีอายุ และ สวัสดิการที่มีอายุ หรือ ออกมาเป็นครั้งๆ เช่น 2-3 เดือนแล้วจบ อันนี้ ก็ต้องมาดู”

ส่วนกรณีที่มีการประเมินว่า การลงทะเบียนครั้งนี้ จะมีจำนวนคนจนเพิ่มมากขึ้น เขากล่าวว่า มีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้น เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนตกงานและขาดรายได้ไปมาก โดยกระทรวงการคลังได้มีการประเมินว่า จะมีคนจนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1-2 ล้านคน เมื่อรวมกับผู้ถือบัตรคนจนเดิมจะมีจำนวนรวมประมาณ 15 ล้านคน

“โควิดที่ผ่านมา มีส่วนทำให้คนจนเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นภัยพิบัติทางเชื้อโรค แต่เรื่องงบสำหรับการดูแลไม่มีปัญหา เพราะเราไม่ได้เอาตัวเงินเป็นตัวตั้ง เราเอากฎเกณฑ์ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนมาเป็นตัวตั้ง ถ้าใครเข้าข่ายเราก็ต้องให้ แต่ถ้างบที่ตั้งไว้ไม่พอ เราก็พร้อมจะจัดสรร เช่น จากงบกลาง เป็นต้น เพราะการดูแลสวัสดิการคนจนมีความสำคัญจริงๆ”

สำหรับการลงทะเบียนนั้น เราจะเปิดให้มีการลงทะเบียนผ่านแบงก์รัฐ และ จะว่าจ้างนักศึกษาที่จบใหม่ยังไม่มีงานทำทั่วประเทศจำนวนประมาณ 1 หมื่นรายเข้ามาช่วยทำการลงทะเบียนให้ด้วย เพราะเชื่อว่า จะมีจำนวนคนมาลงทะเบียนมากขึ้น หากจะใช้เฉพาะคนของราชการและในเวลาราชการก็คงทำไม่ทัน

“เราให้ลงออนไลน์ไม่ได้ เพราะจะมีคนแก่ที่อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี ทำให้ต้องใช้คนรุ่นใหม่เข้าไปช่วย”เขากล่าวและว่า ทั้งนี้ เรากำลังพิจารณาด้วยว่า จะใช้บัตรประชาชนมาแทนบัตรคนจน