"เฟสติวัล อีโคโนมี"บูมท่องเที่ยวหัวหินนำร่องไฮบริด"ฮ็อบเฟส"ปลุกศก.

"เฟสติวัล อีโคโนมี"บูมท่องเที่ยวหัวหินนำร่องไฮบริด"ฮ็อบเฟส"ปลุกศก.

องค์กรภาครัฐและเอกชน "เมืองหัวหิน" วางยุทธศาสตร์ “เฟสติวัล อีโคโนมี” รังสรรค์งานเทศกาล เฟสติวัลต่าง ๆ ปลุกสีสัน ปลุกเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในยุคหลังโควิด

“หัวหิน” เมืองเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยศักยภาพและความพร้อมของสถานที่เที่ยวสำคัญทั้งพระราชวังไกลกังวล แหล่งท่องเที่ยวตากอากาศ โรงแรมระดับ 3-6 ดาว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามากว่า 8 ล้านคนต่อปี ทำให้เมืองหัวหินมีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 7,800 ล้านบาทต่อปี

แม้ตลาดจะซบเซาลงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่หลังจากสถานการณ์คลี่คลายหัวหินจะกลับสู่สถานะหนึ่งจุดหมายปลายทางหลักที่นักท่องเที่ยวต้องการไปเยือนอย่างแน่นอน

โดยขณะนี้องค์กรภาครัฐและเอกชน  เมืองหัวหิน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย หรือ TIEFA เป็นหัวหอกนำทัพเปิดเมืองหัวหิน! ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เฟสติวัล อีโคโนมี” รังสรรค์งานเทศกาล เฟสติวัลต่างๆ ปลุกสีสัน ปลุกเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้!! ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง 

นิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า ทีเส็บมุ่งพัฒนาและสร้างมรดกทางเศรษฐกิจผ่านเทศกาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หรือ Festival Economy ให้กับเมืองและชุมชนโดยเน้นอัตลักษณ์ของเมือง ในการสร้างมรดกใหม่ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เมืองและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายใหญ่ คือ การสร้างงานเทศกาลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์กับเมือง พัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็น “หนึ่งเมือง หนึ่งสิทธิบัตรงานเทศกาล” หรือ 1 City 1 IP Event  เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับ และส่งออกงานเทศกาลที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก! ผ่านการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างเมือง ชุมชน และหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จนกลายเป็น Community based Festival

"เฟสติวัล อีโคโนมี"บูมท่องเที่ยวหัวหินนำร่องไฮบริด"ฮ็อบเฟส"ปลุกศก.

ประเดิมด้วยเทศกาล “HUA HIN HOP FEST 2021” หนึ่งในโครงการ Quick Win เพื่อการพัฒนา และส่งเสริม กิจกรรมพิเศษ ภายใต้โครงการ THAILAND RIVERA ของทีเส็บ 

“ศักยภาพของเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นดาวน์ทาวน์ของประจวบคีรีขันธ์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มีอัตลักษณ์ที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมการท่องเที่ยวกระแสใหม่แบบ Hopping ผ่านสื่อในรูปแบบไฮบริด ผสานการใช้แสง สี เสียง และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเตรียมเปิดเมืองหัวหินสู่ตลาดโลก”

"เฟสติวัล อีโคโนมี"บูมท่องเที่ยวหัวหินนำร่องไฮบริด"ฮ็อบเฟส"ปลุกศก.

ภายใต้รูปแบบการจัดงานจากการร่วมมือกันสร้างสรรค์ (Co-creation) โดยคนในชุมชน ผู้ประกอบการ ผสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เข้าถึงอัตลักษณ์ความเป็นเมืองหัวหิน พร้อมนำเสนอในรูปแบบโชว์เคสตามคอมมูนิตี้ต่างๆ

“นโยบายของทีเส็บ มุ่งสร้างเครือข่ายขององค์กรและผู้ประกอบการของเมืองรวมถึงเกิดงานต้นแบบบนพื้นที่ เกิดการปูทาง การสร้างงานเทศกาลในปีต่อ ๆไป ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวคิดการสร้างงานเทศกาลจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นการนำจุดแข็งของท้องถิ่นมาตอกย้ำอัตลักษณ์ และสานต่อเมื่อสร้างมรดกใหม่ให้เกิดขึ้น ด้วยศักยภาพของเมืองหัวหิน เชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี”

บุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย หรือ TIEFA กล่าวว่า วันนี้เมืองหัวหิน มีความพร้อมเต็มที่ในการขับเคลื่อนด้วย “Festival Economy” ด้วยศักยภาพของเมือง กความพร้อมทั้งด้านสถานที่ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ผนึกรวมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยความร่วมมือของชุมชน หรือที่เรียกว่า Co-creation จะทำให้เข้าถึงความเป็นตัวตน หรือ DNA ของเมืองหัวหินอย่างแท้จริง

“เมืองหัวหิน จะถูกนำมาเล่าใหม่ พร้อมขับเคลื่อนเป็นเทศกาลในรูปแบบของไฮบริด สร้างสีสันและปลุกเมืองหัวหินให้กลับมาตื่นตัว คึกคัก เติมศักยภาพทั้งเศรษฐกิจและวิถีชุมชนฟื้นตัว หลังจากเผชิญวิกฤติโควิดมายาวนาน”

การปลุกเมืองหัวหิน ด้วยเทศกาล HUA HIN HOP FEST 2021 เป็นการต่อยอด “จุดขาย” เมืองหัวหิน ดึงดูดนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ให้ระลึกถึงรากแก่นเมืองหัวหินผ่านกิจกรรมออนไลน์ และเป็นการวางรากฐานการสร้างมรดกใหม่ทางเศรษฐกิจให้แก่เมืองหัวหินในอนาคต

เทศกาลดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบโชว์เคสตามสถานที่สำคัญกว่า 10 จุด ไม่ว่าจะเป็น สถานีรถไฟหัวหิน, ซอยพูลสุข, หมู่บ้านบ้านศิลปินหัวหิน, ตลาดฉัตรไชย, แยกหอนาฬิกาหัวหิน, สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร และ Cicada Market เป็นต้น ไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ การบอกเล่าเรื่องราวผ่านงานสถาปัตยกรรมภายใต้ชื่อ “เสน่ห์สถาปัตย์เก่า มาเล่าใหม่” นำโดยอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ร่วมกับกูรูในวงการสถาปัตยกรรมของเมืองไทย, งาน HUAHIN ART AWAKE! กับการปลุกเมืองหัวหินด้วยงานศิลปะ ที่นำเสนอโดยศิลปินแนวหน้า ผสานศิลปะรุ่นใหม่ ร่วมสมัย และการปลุกเมืองด้วยมนต์เสน่ห์แห่งดนตรีโดยมีวงเสวนา “หัวหินจะกลายเป็น WORLD MUSIC CITY ได้หรือไม่” โดยศิลปิน นักวิชาการ และผู้ชื่นชอบงานดนตรี ภายใต้มาตรการสาธารณสุข และ Covid Free Setting 

"เฟสติวัล อีโคโนมี"บูมท่องเที่ยวหัวหินนำร่องไฮบริด"ฮ็อบเฟส"ปลุกศก.

นอกจากนี้ได้นำเสนองานผ่านออนไลน์จากผู้ทรงอิทธิพล อินฟลูเอนเซอร์ ยูทูบเบอร์ บล็อกเกอร์ ฯลฯ ที่มาร่วมครีเอทคอนเทนท์สร้างการรับรู้ มีการ Live Streaming ในอนาคตจะมีการจัดทำสื่ออื่นๆ นำเสนอต่อเนื่อง สร้างการเข้าถึงตำนานและเมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทยสู่ชาวไทยและทั่วโลก

อย่างไรก็ดี การจัดงานครั้งนี้ตั้งเป้าหมายผลักดันให้เศรษฐกิจเมืองหัวหินกลับมาคึกคัก ทั้งจากการบริโภคภายในเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงทำให้มีเม็ดเงินสะพัดจากการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวและชาวหัวหินกว่า 150 ล้านบาท ในช่วงของการจัดงานเมื่อ 5-7 พ.ย. และวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา

เสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า งานเทศกาลดนตรี ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ แนวใหม่ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของนโยบาย Festival Economy ที่จะเข้ามายกระดับนิทรรศน์ชุมชน และเมืองหัวหิน สู่ต้นแบบมรดกทางเศรษฐกิจใหม่ เพื่อเปิดตลาดให้นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหินเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นในลักษณะ “Longer Stay Campaign” 

"งานเทศกาลบนพื้นที่หัวหินในรูปแบบโชว์เคส เป็นมิติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในการนำเสนออัตลักษณ์และความเป็นเมืองหัวหิน มาผูกกับการสร้างมรดกทางเศรษฐกิจใหม่จนเกิดเป็นสร้างงานเทศกาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในระยะยาวต่อไป"

เชื่อว่าหลังสถานการณ์โควิดเริ่มเบาบาง การท่องเที่ยวเมืองหัวหินจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมา จึงหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือมาตรฐาน SHA  รองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

ล่าสุด ได้ประเมินรับรองสถานประกอบการและบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 169 แห่ง ในจำนวนนี้มี 75 แห่งที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ คือบุคลากร 70% ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม ส่วนกิจการร้านค้าและบริการรายย่อยที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus ของประจวบคีรีขันธ์ มี 137 แห่ง และยังคงเร่งรณรงค์ให้ผู้ค้าผู้ประกอบการร่วมกันสร้างมาตรฐานดังกล่าวต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าใช้บริการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด

นพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวเสริมว่า เมืองหัวหินมีความความพร้อมเต็มที่ในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งด้านที่พัก แหล่งท่องเที่ยว สาธารณูปโภค การขนส่ง สาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ มั่นใจว่าผู้มาเยือนว่าจะได้รับปลอดภัย และสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน  ร่วมสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่เมืองหัวหิน!