ปศุสัตว์เตือน ‘หวัดนก’ ระบาดในหลายประเทศ

ปศุสัตว์ ระบุ ทางการญี่ปุ่นพบไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงเป็นครั้งแรกในฤดูหนาวปีนี้ และได้ทำลายไก่ไข่ไปแล้วกว่า 143,000 ตัว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ระบุ ทางการญี่ปุ่นพบไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงเป็นครั้งแรกในฤดูหนาวปีนี้ และได้ทำลายไก่ไข่ไปแล้วกว่า 143,000 ตัว และยังพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว ในส่วนของไทยไม่พบโรคไข้หวัดนกมาแล้วเป็นเวลา  12 ปี แต่กรมฯได้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง