โรงสีแย่งซื้อดัน ‘ข้าว’ ราคาพุ่ง 100-200 บาท/ตัน

โรงสีแย่งซื้อดันข้าวราคาพุ่ง ด้านชาวนาชี้แค่ข้าวแห้ง น้ำหนักลด รายได้ไม่เพิ่ม แต่แนวโน้มต้นทุนการผลิตเพิ่ม

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย รังสรรค์ สบายเมือง ระบุ สถานการณ์ราคาข้าวเริ่มปรับตัวสูงขึ้นช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา เฉลี่ยตันละ 100-200บาท สาเหตุมาจากโรงสีแย่งซื้อข้าวจากตลาดเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพเพราะต้องการข้าวมาสีให้กิจการเดินหน้าต่อไปได้ ขณะเดียวกันมองว่าในอนาคตเริ่มมีดีมานด์มากขึ้นจากปัจจัยเศรษฐฏิจโลก 

อย่างไรก็ตาม ทิศทางราคาจะปรับตัวสูงต่อเนื่องหรือไม่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบ เพราะข้าวที่ออกสู่ตลาดขณะนี้เป็นเพียงช่วงต้นฤดูกาล สัดส่วน 10-20%   ของพื้นที่ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 

“ราคาข้าวต่ำมากเกินไป หลายฝ่ายก็ช่วยกันทั้งภาครัฐ ชาวนา และโรงสี ก็อยากได้ข้าวดีๆมีคุณภาพจึงเข้าซื้อเพื่อให้โรงสีมีงานทำเมื่อมีการแย่งซื้อก็เกิดการแข่งขันราคาทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว”

ด้านนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ปราโมทย์ เจริญศิลป์ ระบุ ราคาข้าวที่ขยับสูงขึ้น เป็นผลมาจากข้าวเปลือกเริ่มแห้ง ความชื้นของข้าวเกี่ยวสด จาก 30 % ลดลงเหลือ 25% ดังนั้นเมื่อเทียบกับน้ำหนักที่หายไป จึงเท่ากับว่าเกษตรกรไม่ได้รับราคาที่สูงขึ้นแต่อย่างใด 

“แต่ยังดีที่รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้ เกษตรกรจึงพออยู่ได้ แต่ต้นทุนปีหน้าปรับเพิ่มสูงแน่ จากปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดวัชพืชที่มีราคาแพงแต่ต้องใช้มากขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพไม่ดี เมื่อเทียบกับสารพาราควอต ที่รัฐบาลยกเลิกไป”