บลจ.บัวหลวง เผย JASIF เตรียมจ่ายปันผลอัตรา 0.22 บาทต่อหน่วย 8 ธ.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง เผย JASIF เตรียมจ่ายปันผลอัตรา 0.22 บาทต่อหน่วย 8 ธ.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง รายงาน JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 27 จากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 /2564 ในอัตรา 0.22 บาทต่อหน่วย 8 ธ.ค.นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 27 จากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 (วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564) และจากกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.22 บาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ JASIF มีการจ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 27 ครั้ง รวม 6.04 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินลดทุนแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง รวม 0.1484 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา กองทุนJASIF  มีรายได้รวม 2,540.66 ล้านบาท ลดลง 0.01% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,174.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.21% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน อยู่ที่ 1,674.58 ล้านบาท ลดลง 32.20% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สำหรับ JASIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรคมนาคมสมัยใหม่เกือบทั้งหมด เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียง โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VoIP) และบริการชมโทรทัศน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (IPTV) เป็นต้น