"ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อ" สำหรับ SMEs กู้สูงสุด 20 ล้าน ไม่ตรวจเครดิตบูโร

"ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อ" สำหรับ SMEs กู้สูงสุด 20 ล้าน ไม่ตรวจเครดิตบูโร

เปิดรายละเอียดพร้อมช่องทางการลงทะเบียน "สินเชื่อ" ใหม่ "GSB Smoot Biz" รวมถึงโครงการ "SMEs มีที่ มีเงิน" จาก "ออมสิน" และ "หอการค้าไทย" วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี ไม่ต้อง "ตรวจเครดิตบูโร"

ข่าวดีสำหรับ "SMEs" ที่ต้องการ "สภาพคล่อง" เพื่อกลับมาเปิดธุรกิจหลัง "เปิดประเทศ" แล้ว ธนาคาร "ออมสิน" ร่วมกับ "หอการค้าไทย" เปิดสินเชื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการ "GSB Smoot Biz" โดยไม่ต้อง "ตรวจเครดิตบูโร"

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมเงื่อนไขของสินเชื่อ และคุณสมบัติของผู้กู้ที่ต้องเป็นไปตามที่โครงการกำหนด ดังนี้ 

  •  รายละเอียดสินเชื่อ GSB Smooth BIZ 

- วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท
- วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 2.99% ต่อปี
- ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี
- วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ คือสมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันมีประมาณ 1 แสนราย)

 

  •  สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน 

- วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท
- คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เป็นธุรกิจ Small SMEs ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ หรือนำไปไถ่ถอนสัญญาขายฝาก
- ให้กู้โดยพิจารณาจากที่ดินซึ่งเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินราชการ
- ไม่ตรวจเครดิตบูโร
- ดอกเบี้ยคงที่ 5.99% ตลอดสัญญา
- ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี
- ปลอดชำระเงินต้น 2 ปี 

นอกจากนี้ สมาชิกหอการค้าฯ ยังสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่ออื่น ตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ได้ตามความประสงค์ 

อาทิ สินเชื่อ Soft Loan สำหรับ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง/สินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น

 

  •  ขอสินเชื่ออย่างไร ? 

สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสิน หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1115

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน