5 อันดับหุ้นซื้อขายสูงสุดวันนี้ ONEE กวาดวอลุ่ม 8.3 พันล้าน

5 อันดับหุ้นซื้อขายสูงสุดวันนี้ ONEE กวาดวอลุ่ม 8.3 พันล้าน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงาน 5 หุ้นมูลค่าซื้อขายสูงสุดวันนี้ ONEE สูงสุด 8.3 พันล้าน KBANK รองลงมา 4.3 พันล้าน BBL อยู่ที่ 2.3 พันล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานข้อมูลหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดวันที่ 5 พ.ย.2564 โดยพบว่าหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่

1. ONEE มูลค่า 8,299.51 ล้านบาท ราคาปิดที่ 9.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท หรือ 8.24%

2. KBANK มูลค่า 4,351.78 ล้านบาท ราคาปิดที่ 147.00 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ 0.34%

3. BBL มูลค่า 2,336.31 ล้านบาท ราคาปิดที่ 128.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง

4. DELTA มูลค่า 2,082.68 ล้านบาท ราคาปิดที่ 452.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท หรือ 1.35%

5. IVL มูลค่า 1,712.84 ล้านบาท ราคาปิดที่ 41.75 บาท ลดลง 0.75 บาท หรือ 1.76%

ขณะที่หุ้นราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. AQ เพิ่มขึ้น 25.00% หรือ 0.01 บาท ปิดที่ 0.05 บาท 

2. DTCI เพิ่มขึ้น 9.92% หรือ 3.00 บาท ปิดที่ 33.25 บาท

3. SNC เพิ่มขึ้น 9.35% หรือ 1.30 บาท ปิดที่ 15.20 บาท 

4. TR เพิ่มขึ้น 8.74% หรือ 4.50 บาท ปิดที่ 56.00 บาท 

5. ONEE เพิ่มขึ้น 8.24% หรือ 0.70 บาท ปิดที่ 9.20 บาท

ส่วนหุ้นที่ราคาลดลงต่ำสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. NOVA ลดลง 7.41% หรือ 0.80 บาท ปิดที่ 10.00 บาท 

2. SVT ลดลง 5.56% หรือ 0.30 บาท ปิดที่ 5.10 บาท

3. RPC ลดลง 5.23% หรือ 0.08 บาท ปิดที่ 1.45 บาท

4. LHPF ลดลง 5.04% หรือ 0.30 บาท ปิดที่ 5.65 บาท

5. TTA ลดลง 5.03% หรือ 0.50 บาท ปิดที่ 9.45 บาท