เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คไทม์ไลน์-ตรวจสอบสิทธิ ที่นี่

เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คไทม์ไลน์-ตรวจสอบสิทธิ ที่นี่

เช็คไทม์ไลน์เบื้องต้นที่นี่!! เงินเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส. โอนเงินวันไหน หลัง ครม. อนุมัติวงเงินรวม 2.7 หมื่นล้านบาท 

 

 

 

 

 

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี  หรือ ครม. ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคา พืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีก 2564/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้กรอบวงเงินรวม  2.7 หมื่นล้านบาท ตามที่ กระทรวงพาณิชย์ ได้นำเสนอเข้าที่ประชุม ครม.

 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 

 • วงเงิน 13,604 ล้านบาท 
 • ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 • โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65  (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม  2564  ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 

เงื่อนไขจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา

โครงการดังกล่าว รวมวงเงินทั้งสิ้น 54,972,72 ล้านบาท โดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามรายละเอียดดังนี้

 • จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท
 • จำกัดไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือไม่เกิน 20,000 บาท

 

ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้ง 5 ชนิด สามารถตรวจสอบรายชื่อ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ www.farmer.doae.go.th

กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

คลิก “ค้นหา”

 

เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คไทม์ไลน์-ตรวจสอบสิทธิ ที่นี่

 

 

สำหรับการชดเชยส่วนต่าง หลักเกณฑ์เหมือนกับปี 2563/64 โดยชดเชยเป็นจำนวนตันใน 5 ชนิดข้าว ณ ราคาความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ (ข้าวเจ้า ครัวเรือนละ 50 ไร่) แปลงละ 1 ครั้ง ดังนี้

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน 
 2. ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 
 3. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน 
 4. ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 
 5. ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน 
 6. ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 
 7. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน
 8. ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน  
 9. ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน 
 10. ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

ขั้นตอน-ช่องทางเช็กเงิน

เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา

สำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” โดยจะแสดงชื่อโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส. และสถานะ

 

ไทม์ไลน์โอนเงินเบื้องต้น

สำหรับเกษตรกร ที่ได้รับเงินงวดแรกที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.64  ต้องรอคำสั่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแล กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ฯประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ ฯ  หลังจากนี้ 3 วัน ทาง ธ.ก.ส.โอนเงินให้กับเกษตรกร และนี่คือไทม์ไลน์โอนเงินเบื้องต้นโครงการประกันรายได้ 2564/2565  

 

ดังนั้น เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. 64 รับเงินประกันรายได้งวดแรกจาก ธ.ก.ส. วันไหนต้องรอคณะกรรมการเกณฑ์กลางประกาศออกมาก่อนคาดว่าน่าจะสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ และ โอนเงินภายในเดือนพฤศจิกายน 2564.