วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรับเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ คาดการณ์เที่ยวบินเพิ่ม 1.4%

วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรับเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ คาดการณ์เที่ยวบินเพิ่ม 1.4%

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ยืนยันพร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ รองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ คาดปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27,285 เที่ยวบิน หรือ 1.4%

นายทินกร ชูวงศ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า จากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น บวท. คาดว่าจากนโยบายดังกล่าวจะมีปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการเฉลี่ยวันละ 900 – 1,000 เที่ยวบิน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างชะลอตัวในภาพรวมของปริมาณเที่ยวบินตลอดทั้งปี  ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณเที่ยวบินมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยจากการที่ รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางในประเทศได้มากขึ้น จึงนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ บวท.คาดการณ์ว่าหลังเปิดประเทศ จะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 จาก 26,905 เที่ยวบิน เป็น 27,285 เที่ยวบิน หรือคิดเป็น 1.4%

ทั้งนี้ตามสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมรองรับการเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว บวท. ได้มีมาตรการรองรับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ที่ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการจราจรทางอากาศให้เกิดความปลอดภัยในทุกเที่ยวบิน ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด พร้อมทั้งบริหารจัดการให้เกิดความพร้อมทั้งระบบ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรที่ผ่านกระบวนการทบทวน ทดสอบ และการฝึกซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนั้นบุคลากรของ บวท. ที่ปฏิบัติงานยังได้รับวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 90% ของบุคลากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บวท. ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคน ยังคงดูแลรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามหลักของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวม