"5องค์กร" ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังลด "ขยะพลาสติก"

"5องค์กร" ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังลด "ขยะพลาสติก"

ภาครัฐและภาคเอกชน 5 องค์กร ประกาศความร่วมมือในการลดขยะพลาสติก โดยมีการผลักดันโครงการ “กรีนพลาส พาเลท” ไม้เทียมจากพลาสติกใช้แล้วสู่ภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อรีไซเคิลขยะพลาสติก 1 ล้านตัน ภายในปี 2573 เป็นอีกแนวทางในการลดการ์ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างตลาดให้กับพลาสติกใช้แล้วให้มีมูลค่า นำกลับมาใช้ประโยชน์ ล่าสุดร่วมมือกับ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย, บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาโครงการ “Greenplas Pallet for Green Industry” พาเลทสำหรับคลังสินค้าและงานขนส่งอุตสาหกรรมผลิตจากไม้เทียมผสมบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงเติมสบู่เหลว ถุงเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม แชมพูชนิดซอง ซึ่งเริ่มใช้งานจริงในโรงงานและคลังสินค้าของบริษัทฯ แล้ว ระยะแรกลดขยะได้กว่า 104 ตันต่อปี ก่อนจะขยายสู่เชิงพาณิชย์ในบริษัทอื่นๆ ต่อไป

รวมทั้งได้มีการตั้งเป้าปี 2573 ขยะพลาสติก 1 ล้านตัน ถูกเก็บกลับมาใช้ใหม่ผ่านการดำเนินการของบริษัทฯ และความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งพาเลทไม้เทียมถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและขนส่งสินค้าในเกือบทุกอุตสาหกรรม และนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่น เช่น เฟอร์นิเจอร์ รั้ว สนามเด็กเล่นได้ในอนาคต 

“ภายในปี 2564 จะใช้แผ่นไม้เทียมจากพลาสติกใช้แล้วนี้ 147,000 แผ่นต่อปี นำมาประกอบเป็นพาเลท 59,000 ตัว ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ 108 ตันต่อปี เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 333 ไร่ต่อปี”

ชู ลิม รองประธานบริหาร ฝ่ายซัพพลายเชน กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยและภาคพื้นอาเซียน กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายเรียกเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้มีปริมาณมากกว่ายอดที่จำหน่ายภายในปี 2568 ให้สำเร็จ และลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกลงครึ่งหนึ่ง เพิ่มปริมาณวัสดุพลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ 25% เข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีที่นวัตกรรมใหม่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยกรีนพลาส พาเลท ผลิตจากไม้เทียมที่มีส่วนผสมระหว่างผงไม้กับพลาสติกใช้แล้วเพื่อทดแทนไม้จริงในสัดส่วน 10-45% โดยใช้ประโยชน์จากพลาสติกที่รีไซเคิลยาก บริษัทฯ มีแผนขยายการทดสอบไปสู่พลาติกชนิดอื่นเพิ่มเติมในระยะถัดไป

สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตบรรจุพันธ์มีแนวคิดในการประกอบธุรกิจอยู่แล้ว ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการขยะพลาสติกได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การจัดหาพลาสติกที่ใช้แล้วจากผู้บริโภค การแปรรูปพลาสติกที่ใช้มาเป็น ผลิตภัณฑ์พาเลทไม้เทียม ที่ผ่านการทดสอบพบว่ามีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถใช้งานได้เทียบเท่าไม้จริง 

ดังนั้น โครงการนี้จึงถือเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบที่นำเอาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ได้ ลดการรั่วไหร่ของพาสติก ช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

บำรุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่า ถือเป็นก้าวสำคัญที่ประสบความสำเร็จด้วยดี เนื่องจากวัตถุดิบเป็นขยะพลาสติกมัลติเลเยอร์ ยากต่อการกำจัด มีความท้าทายแก่ทีมวิจัยพัฒนาการนำขยะพลาสติกใช้แล้วนำกลับมารีไซเคิลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้เทียมที่มีความแข็งแรงทนทานและนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์พาเลทสำหรับอุตสาหกรรมได้

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า สถาบันฯ อยู่ระหว่างนำพาเลทมาใช้สร้างเตียง โต๊ะต่างๆ ทั้งในโรงพยาบาล โรงเรียน ถือเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี สามารถรองรับน้ำหนักได้เทียบเท่าไม้จริง มีคุณสมบัติ แข็งแรง ยืดหยุ่น สามารถเจาะ หรือตอกตะปู เพื่อยึดติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์นโยบายสิ่งแวดล้อมทั้งระดับโลก เช่น นโยบาย BCG