SKY ดันแพลตฟอร์ม ‘ทศกัณฐ์’ เจาะตลาดความปลอดภัย

บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นทั้ง PropTech และ SecurityTech ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Tossakan (ทศกัณฐ์) เพื่อเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักสำหรับบุกภาคเอกชน และช่วยยกระดับความปลอดภัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สกาย ไอซีที หรือ SKY ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ Digital Platform และ AI Solutions สิทธิเดช มัยลาภ ระบุ บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นทั้ง PropTech และ SecurityTech ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Tossakan (ทศกัณฐ์) เพื่อเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักสำหรับบุกภาคเอกชน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตตามวิสัยทัศน์ Better Thailand โดยแพลตฟอร์ม Tossakan จะเจาะตลาดความปลอดภัยของอาคาร 7 กลุ่ม ได้แก่โครงการที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน อาคารเชิงพาณิชย์หรือห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษา