น้ำท่วมทุบภาคเกษตร ’เสียหาย’ 8 พันล้าน

กระทรวงเกษตรฯได้ประเมินผลกระทบของภาคเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2564 ในกรณีน้ำท่วมขังตั้งแต่เดือนก.ย.-ต.ค.  จะมีมูลค่าความเสียหายรวม 8,058 ล้านบาท

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉันทานนท์ วรรณเขจร ระบุ กระทรวงเกษตรฯ ได้ประเมินผลกระทบของภาคเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2564 ในกรณีน้ำท่วมขังตั้งแต่เดือนก.ย.-ต.ค.  จะมีมูลค่าความเสียหายรวม 8,058 ล้านบาท แบ่งเป็น ข้าวนาปี คาดว่ามีพื้นที่เสียหาย 5 ล้านไร่ มีมูลค่าความเสียหาย 6,692 ล้านบาท และพืชผัก คาดว่ามีพื้นที่เสียหาย 0.23 ล้านไร่ มีมูลค่าความเสียหาย 1,366 ล้านบาท และทำให้ GDP ภาคเกษตรปี 2564 ลดลงประมาณ 4,190–5,730 ล้านบาท หรือลดลง 0.2-0.5%