เปิดแฟ้ม ครม.ช่วยเอสเอ็มอี 4.6 หมื่นล้าน -ถกต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เปิดแฟ้ม ครม.ช่วยเอสเอ็มอี 4.6 หมื่นล้าน -ถกต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เปิดแฟ้ม ครม.19 ต.ค.คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯเสนอขออนุมัติใช้วงเงิน 5 ล้านราย 4.6 หมื่นล้าน พยุงจ้างงาน 3 เดือน มท.ชงต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว คลังชงขยายเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราว

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (19 ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

 

โดยวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจได้แก่ คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ ที่มีเลขาธิการสพาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง (สศช.)เป็นประธาน จะเสนอขออนุมัติวงเงิน 4.6 หมื่นล้านบาท จากเงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 5 ล้านรายซึ่งมาตรการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 (ศบศ.)แล้ว

นอกจากนั้นจะมีการนำเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อใช้ต่อเนื่องไปในปีหน้า โดยคาดว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคเพิ่มเติมจากมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กระทรวงมหาดไทยจะเสนอต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือ BTS เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้สะสมที่ กทม.ค้างจ่ายการเดินรถให้BTS รวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท

กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชน จีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย

กระทรวงทรัพยากรฯเสนอยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 กระทรวงการคลังเสนอการพิจารณาขยายเวลาการปรับลดอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวในปี 2564 

กระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการเก็บอากรศุลกากรตามมาตราการปกป้องพิเศษตามความตกลง การเกษตรขององค์การค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สาหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ.2564 (เอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม)

สศช.เสนอ ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย –ไทย (IMT-GT)

 

กระทรวงทรัพยากรฯเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

 

กระทรวงการคลังเสนอ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจาครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2564