5จี โอกาสประเทศไทย ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด

5จี โอกาสประเทศไทย  ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด

การลงทุนจากต่างประเทศจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ในขณะที่ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5จี จะเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้ต่างชาติสนใจประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

การระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างภาวะปกติใหม่ หรือ นิวนอร์มอล ซึ่งทำให้พฤติกรรมหลายด้านกลายมาเป็นเรื่องปกติ เช่น การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งในอดีตมีการใช้งานไม่แพร่หลายนัก แม้กระทั่งในบริษัทข้ามชาติยังมีการเรียกผู้บริหารที่ไปประจำในแต่ละประเทศกลับมาประชุมประจำปีที่บริษัทแม่ รวมถึงอีคอมเมิร์ซที่เข้ามาในประเทศไทยมากกว่า 20 ปี แต่มีการซื้อขายในวงจำกัด และมาขยายตัวขึ้นมากหลังจากเริ่มมีแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์จากต่างประเทศเข้ามา

ในขณะที่ผลกระทบจากโควิด-19 ได้ทำให้การประชุมผ่านระบบออนไลน์และการค้าออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งโรคโควิด-19 จะเป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5จี ที่หลายประเทศกำลังเร่งพัฒนา และประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในลำดับต้นของอาเซียนในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5จี เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตที่จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่เป็นพื้นที่นำร่องของการใช้ 5จี ในประเทศไทย มีการติดตั้งเสาสัญญาณเกิน 100% ของพื้นที่แล้ว โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านสัญญาณที่ประกอบด้วยท่อ เสาและสายสัญญาณ มีต้นทุนถูกที่สุดเพราะมีการใช้สมาร์ทโพลร่วมกัน รวมทั้งจะมีค่าบริการถูกที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได้ใช้งานในต้นทุนที่ไม่สูง รวมถึงภาคการเกษตรที่จะมีการนำร่องผลักดันเกษตรอัจฉริยะในอีอีซี โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับระบบการเกษตรแม่นยำ

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศที่ควบคุมได้มากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีทิศทางฟื้นตัว ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญของการลงทุนหลังจากนี้ โดยการลงทุนจากต่างประเทศจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ในขณะที่ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5จี จะเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้ต่างชาติสนใจประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเพราะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับไอโอที หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เมืองอัจฉริยะและโรงงานอัจฉริยะ

การเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.2564 จะเป็นการส่งสัญญาณที่สำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเศรษฐกิจ โดยถ้ามีการควบคุมสถานการณ์การระบาดหลังจากนี้ได้จนไม่ต้องกลับมาปิดประเทศอีก จะเป็นทิศทางการก้าวข้ามโควิด-19 ที่ชัดเจนขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่การผลักดันนโยบายที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศทุกด้านจะต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเริ่มผลักดันทันทีต้องแต่วันนี้ ทั้งการควบคุมการระบาดในอนาคต การเตรียมวัคซีน การผลักกระตุ้นการลงทุน การส่งออกและการท่องเที่ยว เพื่อให้ประเทศไทยบอบช้ำจากโควิด-19 น้อยที่สุด