เช็คสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร งวดตุลาคม 2564 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

เช็คสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร งวดตุลาคม 2564 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

"เงินอุดหนุนบุตร" รอบเดือนตุลาคม 2564 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ววันนี้ (8 ต.ค.64) ทั้งผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิมและรายใหม่ รวมถึงยังจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

"เงินอุดหนุนบุตร" หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาท ซึ่ง กรมบัญชีกลาง ได้มีการกำหนดวันที่จะจ่ายเงินไว้อย่างชัดเจนว่าแต่ละเดือนจะมีการโอนเงินในวันใด

โดยงวดเดือนตุลาคม 2564 นี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดการโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ไว้ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 

เช็คสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร งวดตุลาคม 2564 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

 • เดือนตุลาคม 2564  วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 
 • เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
 • เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564
 • เดือนมกราคม 2565  วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565  วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 • เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 
 • เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 • เดือนมิถุนายน 2565  วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
 • เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

 

เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน "เงินอุดหนุนบุตร" ดังนี้

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป)
 • จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กันยายน 2564
 • จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ
 • ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

เช็คสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร งวดตุลาคม 2564 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ "ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ" (คลิกที่นี่)   

เช็คสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร งวดตุลาคม 2564 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 

4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ 

5. กดค้นหาข้อมูล 

หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

- ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร