ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 61.85 สงขลา 61.60 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 62.05 สงขลา 61.80 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 41.10 สงขลา 40.85 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 41.30 สงขลา 41.05

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนธันวาคม 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 61.85 61.60 62.05 61.80
ชั้น 2 61.25 61.00 61.45 61.20
ชั้น 3 60.70 60.45 60.90 60.65
ชั้น 4 60.40 60.15 60.60 60.35
ชั้น 5 59.95 59.70 60.15 59.90
ยางแท่ง        
STR5L 59.00 58.75 59.20 58.95
STR20 57.10 56.85 57.30 57.05
น้ำยางข้น 60% 41.10 40.85 41.30 41.05
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย