“เดลต้า-อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์-โซล่าเอดจ์” เดินหน้าพลังงานสีเขียว 

“เดลต้า-อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์-โซล่าเอดจ์” เดินหน้าพลังงานสีเขียว 

“เดลต้า-อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์-โซล่าเอดจ์” ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในงาน “ASEW&PVA Virtual Edition” เผยนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน ผู้ประกอบการชี้สัญญาณอุตสาหกรรมพลังงานสู่การลงทุนอุตสาหกรรมสีเขียว  

นายกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบพลังงาน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและให้บริการโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการพลังงานและการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้การลงทุนด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น สถานียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Station อาจล่าช้าไปบ้าง แต่ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง และจากการที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงานสู่ความยั่งยืนมากขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ หันมาให้ความสำคัญ ศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เดลต้าฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และ บริษัท โซล่าเอดจ์ เทคโนโลยี จำกัด รวมทั้ง พันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK AND PUMPS & VALVES ASIA 12021 (ASEW & PVA) - Virtual Edition ระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค.2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงานได้อย่างตรงจุด เปิดโอกาสที่บริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยเดลต้าได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในเรื่อง โซลาร์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ สถานียานยนต์ไฟฟ้าและโซลูชั่นด้านพลังงานอื่นๆ ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดมาจัดแสดง อาทิ โมเดลใหม่ของ Solar  Energy  นวัตกรรมด้านการผลิต Battery เป็นต้น 

“ในฐานะผู้ให้บริการสินค้าและบริการโซลูชั่นส์สำหรับการจัดการพลังงาน เราได้ตั้งเป้าในการเป็นผู้จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักคือการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักในการผลิตสินค้าให้ได้ 100%ในปี ค.ศ. 2030 (RE100) โดยเริ่มที่ 35% ในปี ค.ศ. 2025 ซึ่งเราก็ต้องเร่งรัดพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในหลายธุรกิจก็มีเป้าหมายใหม่ คือ การเป็น EV100 หรือ RE100 เช่นกัน”  นายกิตติศักดิ์ กล่าว 

นายเจมส์ ฮิกกิ้น ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท โซล่าเอดจ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ กล่าวว่า บริษัทฯ มองเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน การเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ และสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศเสมอมา จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก บริษัทฯ ได้ปรับประยุกต์โซลูชันพลังงานอัจฉริยะชั้นนำให้ตรงกับความต้องการ ช่วยพัฒนาภูมิทัศน์อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ด้วยฟังก์ชันด้านความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรมที่รวมเข้ากับโซลูชั่นอินเวอร์เตอร์ เทคโนโลยี

“เดลต้า-อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์-โซล่าเอดจ์” เดินหน้าพลังงานสีเขียว 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาพลังงานอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตลาดพลังงานที่หลากหลายเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้ารวมถึงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โซลูชันการจัดเก็บแบตเตอรี่และการสำรองข้อมูลการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการพลังงานในบ้าน บริการ Grid และโรงไฟฟ้าเสมือนจริง และโซลูชันการจ่ายไฟแบบต่อเนื่อง (UPS) โซล่าเอดจ์ มีสำนักงานขายและสนับสนุนด้านเทคนิคในกรุงเทพฯ และทำการตลาดในประเทศไทยผ่านพันธมิตรอย่าง SGT Innovation Co., Ltd. และ บริษัท สยามโซลาร์เซลล์ จำกัด

“ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านพลังงานอัจฉริยะ เราให้ความสำคัญกับการทำตลาดในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ที่ปลอดภัยด้วยระบบ Rapid Shutdown (RSD) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน พร้อมให้ความรู้ถึงความสำคัญของระบบความปลอดภัยของโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ และวิธีปฏิบัติตามกฎระเบียบ RSD ที่กำลังจะมีขึ้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโซล่าเอดจ์ มาตรฐานความปลอดภัย และการพัฒนาสู่ระบบ RSD ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้างานในครั้งนี้อย่างแน่นอน” นายเจมส์ กล่าว

“เดลต้า-อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์-โซล่าเอดจ์” เดินหน้าพลังงานสีเขียว 

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า งานนี้จะมีนิทรรศการและการประชุมสัมมนาออนไลน์ (Virtual Conference) จากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่มาร่วมนำเสนอและเสวนาในประเด็นต่างๆ ครอบคลุม นวัตกรรมการพัฒนาพลังงานทางเลือก ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การบริหารจัดการพลังงานด้วย AI และเทคโนโลยี 5G  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียน อาทิ การประชุมนานาชาติว่าด้วยพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Asia International Conference จัดโดยสถาบันผู้เชียวชาญอย่าง บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ., RE100 Thailand: ความท้าทายของประเทศไทย ในการมุ่งสู่ Carbon Emission Net Zero และ Energy Transition ที่เป็นธรรม” โดยกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สอท., iEVTech 2021การประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำคัญ คือ Virtual Marketplace เพื่อเป็นพื้นที่พบปะซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในอุตสาหกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อมและปั้มวาล์ว และได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจ ได้แก่ระบบบริการนัดหมายล่วงหน้า (Pre-Matching) เพื่อลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการเจรจาธุรกิจ รวมถึง โซนกิจกรรม Next Innovation Center ที่รวม 2 เวที เป็นเวทีแบ่งปันวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ธุรกิจ รวมถึงเทคโนโลยีปัจจุบันจากบริษัทชั้นนำและเวที Energy Tech 4.0 นำเสนอนวัตกรรมและต้นแบบการวิจัยด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยเพื่อโอกาสการต่อยอดผลงานสู่ระดับเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งผู้ร่วมจัดแสดงภายในงานอีกกว่า 150 แบรนด์ชั้นนำจากทั้งจากไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 4,000 ราย