กฟผ.ส่งมอบใบรับรองซื้อขายพลังงานทดแทนให้ ‘โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา’

กฟผ.ส่งมอบใบรับรองซื้อขายพลังงานทดแทนให้ ‘โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา’

กฟผ. ส่งมอบ REC ให้กับ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) เทียบเท่าผลิตไฟฟ้า 40,000 หน่วย ส่งเสริมตลาดธุรกิจพลังงานสีเขียว หวังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นตัวแทน กฟผ. ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ให้กับ Mr.John Christopher Dawber รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 3 อาคาร ท.103 สำนักงานกลาง กฟผ. หลังจากมีการตกลงซื้อเครดิตกับ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน เปิดเผยว่า กฟผ. มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ ด้วยการเป็นผู้ขายและรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ REC สำหรับวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้กับ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เครดิตที่ซื้อจำนวน 40 RECs หรือเป็นปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนศรีนครินทร์ กฟผ. จ.กาญจนบุรี จำนวน 40 เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือ 40,000 หน่วย

สำหรับธุรกิจการซื้อขาย REC จะเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศให้มากยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นการลดก๊าซเรือนกระจก และยังเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำประเทศไทยไปสู่การบรรลุเป้าหมายระดับชาติ เพื่อให้คนไทยได้ใช้พลังงานสะอาดและยั่งยืน ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถอ้างสิทธิ์การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ด้วยการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

162564440421

Mr.John Christopher Dawber ได้กล่าวว่า บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา เป็นบริษัทผลิตยาที่มีชื่อเสียงจากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งมีโรงงานอยู่ทั่วโลกและสาขาในประเทศไทย กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทมีนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากประเทศเดนมาร์กส่งเสริมด้านพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานจากกันหันลม ให้ความสำคัญเรื่องสังคมคาร์บอนต่ำ วันนี้บริษัทมีความภูมิใจกับนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม “Circular for Zero” หรือ “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์”

162564442061

“บริษัทมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม เราต้องการให้พนักงานของบริษัทมีความภูมิใจ เกิดแรงบันดาลใจในการมีส่วนช่วยดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะเรามีความมุ่งมั่นเป็นบริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมกับ กฟผ. ในโครงการพลังงานสีเขียว นับเป็นก้าวแรกของบริษัทที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกัน มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://greenlink.egat.co.th/