GUNKUL เผยอย.อนุมัติใบอนุญาตนำเข้ากัญชงแล้ว จ่อขอใบอนุญาตอื่นเพิ่ม

GUNKUL เผยอย.อนุมัติใบอนุญาตนำเข้ากัญชงแล้ว จ่อขอใบอนุญาตอื่นเพิ่ม

กันกุล เผย อย.อนุมัติใบอนุญาตนำเข้าให้ จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง บริษัทย่อยของบริษัทแล้ว พร้อมเดินหน้ายื่นขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อไป

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นั้น ขณะนี้ อย.ได้อนุมัติใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาตที่ กท 39/2564 (น) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

  

โดยประเภท กัญชงที่ขออนุญาตนำเข้า คือ เมล็ดพันธุ์จากประเทศสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัท จะดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจกัญชงที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ต่อไป