"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" เปิดให้จองสิทธิที่พักลดราคา 40% วันแรก 8 ต.ค.นี้

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" เปิดให้จองสิทธิที่พักลดราคา 40% วันแรก 8 ต.ค.นี้

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" เปิดให้จองสิทธิวันแรก 8 ต.ค.64 วันแรก! ทั้งสิทธิลดราคาที่พัก 40% และจองสิทธิลดราคาตั๋วเครื่องบิน 40% ได้ โดยการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินนั้นจะให้ 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อการจองโรงแรม 1 ห้องพัก

ขาเที่ยวเตรียมชิงสิทธิให้ทัน! สำหรับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" ที่จะเปิดระบบให้เข้าจองสิทธิในโครงการฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรก! กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนขาเที่ยวมาทบทวนเงื่อนไข รายละเอียดของโครงการฯ และวิธีการใช้สิทธิต่างๆ ในโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" อีกครั้ง ดังนี้

1. "เราเที่ยวด้วยกัน" เฟส 3 ให้สิทธิอะไรบ้าง?

1.1) ให้สิทธิส่วนลดค่าที่พัก 40%

รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน โดยจำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน และเมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

1.2) ให้สิทธิคูปองค่าอาหาร/ท่องเที่ยว 600 บาท

รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร และค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวจะได้รับคูปองนี้เมื่อทำการ check-in โรงแรมสำเร็จ และจะได้รับวันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ในแต่ละวัน

คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการฯ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

1.3) ให้สิทธิส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40%

หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องการรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% โดยจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง และในแต่ละจังหวัดปลายทางจะลดราคาให้ไม่เท่านั้น

  • รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางทั่วไป
  • รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, เชียงใหม่ และเชียงราย

\"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3\" เปิดให้จองสิทธิที่พักลดราคา 40% วันแรก 8 ต.ค.นี้

 

2. เช็คไทม์ไลน์ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" 

24 ก.ย. 64 : เปิดลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 (สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิในเฟส 1 และ 2)

8 ต.ค. 64 : เปิดให้ประชาชนจองโรงแรม/ที่พัก วันแรก!

15 ต.ค. 64 : เริ่มเดินทางเข้าที่พักที่จองไว้ (Check in)

23 ม.ค. 65 : เปิดให้ประชาชนจองโรงแรม/ที่พัก วันสุดท้าย!

31 ม.ค. 65 : สิ้นสุดระยะเวลาเดินทางและ Check out วันสุดท้ายในโครงการ

1 ก.พ. 65 : ขอรับสิทธิเงินส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย เวลา 21.00 น.

3. วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40%

3.1) ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 15 ต.ค. 2564 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. - 21.00 น.)

3.2) เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

หมายเหตุ : สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น. 

ส่วนวิธีใช้สิทธิส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% นั้น ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง โดยจะเป็นตั๋วเครื่องบินจะเป็นประเภท "ไปหรือกลับ" หรือประเภท "ทั้งไปและกลับ" จากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรมก็ได้ 

วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 มกราคม 2565

4. เงื่อนไขและคุณสมบัติ รู้ก่อนรับสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน"

  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • เริ่มลงทะเบียนเฟส 3 (สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน) ตั้งแต่ 24 ก.ย. 64 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.
  • ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
  • สามารถใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
  • ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

\"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3\" เปิดให้จองสิทธิที่พักลดราคา 40% วันแรก 8 ต.ค.นี้

5. ขั้นตอนใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน” สำหรับประชาชน

5.1) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยในขั้นตอนการกรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์นั้น เบอร์ที่ใช้ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอพฯ เป๋าตัง 

5.2) ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

5.3) ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอพฯ เป๋าตัง ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นหลักในการใช้จ่าย

5.4) จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินในส่วนที่ประชาชนจ่ายเอง 60% ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรง (รัฐจ่ายที่เหลือให้ 40%) 

\"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3\" เปิดให้จองสิทธิที่พักลดราคา 40% วันแรก 8 ต.ค.นี้

5.5) ได้รับ Voucher สำหรับ check-in โรงแรม

5.6) จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

5.7) Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว เป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการฯ)

5.8) Check-out ออกจากโรงแรมและเดินทางกลับ แต่คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ยังใช้ต่อได้จนถึงเวลา 23:59 น. ของวันเดียวกันนั้น และหลังวัน check-out สามารถเข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิรับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

5.9) ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

6. กรณียกเลิกที่พักจากเหตุ โควิด-19 ต้องได้เงินคืน!

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก พิจารณา "คืนเงิน" ให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ชำระเงินไปแล้ว แต่มีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพักได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

6.1) นักท่องเที่ยวที่จองที่พักในพื้นที่ที่มีการประกาศ Lockdown

6.2) นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ที่มีการประกาศ Lockdown ที่จองที่พักในจังหวัดอื่น

ทั้งนี้ รูปแบบการคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว เช่น คืนเงิน หรือ เก็บเป็นเครดิต ฯลฯ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก

\"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3\" เปิดให้จองสิทธิที่พักลดราคา 40% วันแรก 8 ต.ค.นี้

--------------------------

อ้างอิง : เราเที่ยวด้วยกัน