ครม.ไฟเขียวตั้ง6 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษใน "อีอีซี" ดึงลงทุน 3 แสนล้านบาท

ครม.ไฟเขียวตั้ง6 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษใน "อีอีซี" ดึงลงทุน 3 แสนล้านบาท

ครม.เห็นชอบจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่ง ในอีอีซีรับอุตฯเป้าหมายอนาคต คาด 10 ปี ลงทุนกว่า 3 แสนล้าน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วานนี้ (5 ต.ค.)ว่า ครม.เห็นชอบจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 6 แห่ง และเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 1 แห่ง ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับการลงทุนในอนาคต

เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่ในอีอีซีมีพื้นที่รับรองการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและการค้าจำนวน 15,836 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะรองรับการลงทุนได้เพียง 5 ปีเท่านั้ัน จึงต้องจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น 6 แห่ง แบ่งเป็น 1.การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการอุตสาหกรรมรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 5 แห่ง โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,884 ไร่ สามารถรองรับการประกอบกิจการได้ประมาณ 5,098 ไร่ ตั้งเป้าหมายการลงทุนประมาณ 3 แสนล้านบาท ภายใน 10 ปี (พ.ศ.2564 – 2573)

ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง  ,นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง  ,นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่  รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การบิน โลจิสติกส์ และดิจิทัล และนิคมอุตสาหกรรมเอเชียคลีน รองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

2.เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งเป้าหมายการลงทุน 20,000 ล้านบาท ภายใน 10 ปี (พ.ศ.2564 – 2573)

 

และ3.เปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ พัทยา (EECmd) โดยเปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินทำให้พื้นที่รวมของศูนย์มีทั้งสิ้น 585 ไร่ จากเดิม 566 ไร่