BGRIM ก้าวแรกในการขยายธุรกิจเข้าไปในโปแลนด์ และยุโรปตะวันออก

BGRIM ก้าวแรกในการขยายธุรกิจเข้าไปในโปแลนด์ และยุโรปตะวันออก

BGRIM ประกาศว่าได้เข้าทำข้อตกลงซื้อหุ้นกับ visaVento Holding AG ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนชายฝั่งในประเทศโปแลนด์ (ZEL1) กำลังการผลิต 14.1MW หรือ 12.7MWe

เพื่อซื้อหุ้น 90% ใน Visa Max Solar Sp.z. ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศโปแลนด์ที่ก่อนหน้านี้ visaVento AG ถือหุ้น 100% ที่ราคา PLN 45,000 หรือ 383,000 บาท ทั้งนี้ ZEL1 ตั้งเป้า COD ใน 1Q66 ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของบริษัทในการขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศโปแลนด์ และในภูมิภาคยุโรปตะวันออก

 

ตลาดไฟฟ้าในโปแลนด์

โปแลนด์ตั้งเป้าจะปรับพอร์ตพลังงานของประเทศ จากปัจจุบันที่ถ่านหินคิดเป็นสัดส่วนถึง >60% เป็นพลังงานหมุนเวียน ด้วยการใช้นโยบายสนับสนุน renewable credits โดยกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าในประเทศโปแลนด์ในปี 2563 อยู่ที่ 49,238MW แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 63.4%, ก๊าซธรรมชาติ 5.7%, พลังน้ำ 10.9% และพลังงานหมุนเวียนอีก 20.0% ทั้งนี้ มีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สร้างมาตั้งแต่ยุค 1960 – 1980 ซึ่งจะถึงกำหนดปลดระวางในอีกไม่นานนี้ประมาณ 4.2GW โดยโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะมาทดแทนจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซ และพลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ พลังงานหมุนเวียนในประเทศโปแลนด์ประกอบด้วย พลังงงานลม 65%, ชีวมวล 27.5% และ solar 7.5% ซึ่งเมื่ออิงตามแผน PDP ของประเทศโปแลนด์ กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้ง Solar (+4.3GW, 47%CAGR), ก๊าซธรรมชาติ (+2.2GW, 12% CAGR) และพลังงานลม (+1.1GW, +3.2%
CAGR) ในช่วงปี 2563-2568 ดังตารางสรุปใน Figure 1

BGRIM ก้าวแรกในการขยายธุรกิจเข้าไปในโปแลนด์ และยุโรปตะวันออก

 

 

Valuation & Action

มูลค่าการลงทุนรวม €21.0mn (€1.5mn/MW) โดยสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 80:20 เราประเมินว่าดีลนี้ทำให้ BGRIM มี upside 0.14 บาท/หุ้น โดยอิงจาก i) อัตรา FiT เฉลี่ยที่ 70€/MWh ii) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ปี (10 ปี โดยมี option ต่อสัญญาได้อีก 10 ปี) และ iii) capacity factor ที่ 30% เราคาดว่าโครงการ ZEL1 จะส่งผลกำไรไปที่ BGRIM ประมาณ 12 ล้านบาทในปี 2566F โดยคาดว่า EIRR และ WACC จะอยู่ที่ประมาณ 11.6% และ 4.8% ตามลำดับ ทั้งนี้ สมมติฐานของเรายังไม่รวม downside จาก Premium ที่ BGRIM อาจจะต้องจ่ายให้กับ visaVento Holding AG เมื่อโครงการสร้างเสร็จ และยังไม่รวม upside จากนโยบายสนับสนุน renewable credit ของประเทศโปแลนด์ เรายังคงคำแนะนำซื้อ และประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2565 ที่ 59.00 บาท (ยังไม่รวมมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการ ZEL1)

 

Risks

ความล่าช้าในการจัดสรรกำลังการผลิตใหม่, การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของทางการ, โรงไฟฟ้าหยุดผลิตไฟฟ้า, และความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการใหม่