เช็ค สินเชื่อคนตกงาน จากธนาคารออมสิน ใครกู้ได้บ้าง ?

เช็ค สินเชื่อคนตกงาน จากธนาคารออมสิน ใครกู้ได้บ้าง ?

เปิดรายละเอียด "สินเชื่อคนตกงาน" วงเงิน 5 พันล้านบาท จากธนาคาร "ออมสิน" เริ่มต้น ต.ค. 64 ต้องทำอย่างไร ใครมีสิทธิกู้บ้าง ?

ธนาคาร "ออมสิน" จ่อปล่อย "สินเชื่อคนว่างงาน" วงเงินรวม 5 พันล้านบาท สำหรับ "ผู้ว่างงาน" 

โดยข้อมูลคนว่างงาน "สำนักงานสถิติแห่งชาติ" ณ ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ มีคนว่างงาน 7.6 แสนคน จากที่มีอยู่ 38.75 ล้านคน หรือมีคนว่างงานอยู่ 2% ของแรงงานทั้งประเทศ

โดย "สินเชื่อ" ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสิน" ที่ช่วยคนให้ฐานรากมีเงินดำรงชีพอยู่ในช่วงโควิด-19 อยู่แล้ว 

สินเชื่อเพื่อคนตกงานครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ต้องการให้สินเชื่อเท่านั้น แต่ต้องการสร้างอาชีพให้คนเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว และทำให้ผู้กู้มีความสามารถในการชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ในอนาคต

 วงเงินสินเชื่อ 

ข้อมูลเบื้องต้นจาก นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า สินเชื่อคนตกงานมีวงเงินรวม 5 พันล้านบาท

สำหรับวงเงินการให้สินเชื่อ จะขึ้นอยู่กับการลงทุนของแต่ละรายอาจเป็น 3 หมื่นบาทต่อราย หรือ 5 หมื่นบาทต่อราย หรืออาจถึง 1 แสนบาทต่อราย ซึ่งน่าจะช่วยคนได้กว่า 1 แสนคน

 

 ระยะเวลาโครงการ 

โครงการนี้จะเริ่มในเดือน ต.ค. นี้ เพื่อช่วยเหลือคนที่ตกงานจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องถูกออกจากงาน เนื่องจากโรงงานหรือบริษัทปิดกิจการ ร้านอาหารขายไม่ได้  ทำให้คนจำนวนมากต้องกลับบ้านเกิดไปให้อาศัยกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพราะไม่มีรายได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 เงื่อนไขของผู้รับสินเชื่อคนตกงาน 

ผู้ที่จะได้รับสินเชื่อจะต้องผ่านการอบรมตามโครงการของธนาคารก่อน ซึ่งจะมีการอบรมอาชีพต่างๆให้ผู้ขอกู้ตามที่ต้องการ

เช่น บางรายอาจต้องการเป็นช่างตัดผม, ช่างไฟฟ้า, หรือช่างประปา หรือบางรายอาจต้องการซื้อเฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจขนาดเล็กชุมชนของตนเองหรือต้องการเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงร้านโซวห่วย ที่ขายในชุมชน หรือต้องการเปิดร้านกาแฟในชุมชน เป็นต้น

 

 ช่องทางการสมัคร 

เบื้องต้นยังทางธนาคารออมสินยังไม่ได้แจ้งช่องทางและวิธีสมัครเข้าร่วมโครงการที่ชัดเจน แจ้งเฉพาะช่วงที่เปิดโครงการในช่วง ต.ค. 64 หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป 

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน