"ออมสิน" เผยเงื่อนไข "สินเชื่อออมสิน" ล่าสุด สำหรับ "คนตกงาน"

"ออมสิน" เผยเงื่อนไข "สินเชื่อออมสิน" ล่าสุด สำหรับ "คนตกงาน"

"ธนาคารออมสิน" เผยเงื่อนไขสำคัญสำหรับ "สินเชื่อคนตกงาน" คือ การฝึกอบรมอาชีพ คาดเริ่มได้ภายใน ต.ค. นี้ โดยขณะนี้ กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาข้อเสนอการขอสนับสนุนโครงการกรณีเกิดหนี้เสียจากการปล่อยสินเชื่อ ตั้งวงเงินเบื้องต้น 5 พันล้านบาท หรือ เฉลี่ย 3-5 หมื่นบาทต่อราย

ความคืบหน้าจากธนาคารออมสิน เกี่ยวกับสินเชื่อออมสินล่าสุด คือ "สินเชื่อคนตกงาน" หรือชื่อเต็มๆ คือ "โครงการสินเชื่อสร้างอาชีพเพื่อคนตกงาน" นั้น

ล่าสุดวันนี้ (29 ก.ย.) นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการสินเชื่อสร้างอาชีพเพื่อคนตกงาน ว่า ขณะนี้ ธนาคารได้เสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาสนับสนุนโครงการกรณีการปล่อยสินเชื่อแก่กลุ่มตกงานแล้วมีปัญหาหนี้เสีย โดยขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ธนาคารเสนอแล้ว กระทรวงการคลัง จะต้องนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติอีกครั้ง

“เหตุที่เราขอต้องขอให้กระทรวงการคลังมาสนับสนุนกรณีการปล่อยสินเชื่อแล้วเกิดหนี้เสีย เนื่องจาก คนตกงานนั้น เมื่อตกงานก็จะไม่มีรายได้ จะไม่เข้าเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร ดังนั้น เมื่อมาขอสินเชื่อแล้วจะไม่ผ่าน จึงต้องให้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการPSAหรือโครงการที่อยู่ในนโยบายของรัฐ”

ทั้งนี้ สินเชื่อดังกล่าว จะไม่ใช่สินเชื่อทั่วๆไปที่ผู้กู้มายื่นขอกู้ผ่านระบบต่างๆของธนาคารและธนาคารจะพิจารณาอนุมัติ แต่ผู้กู้จะต้องทำการฝึกอบรมอาชีพตามที่ธนาคารกำหนดก่อนที่จะขอสินเชื่อ เช่น ช่างซ่อมต่างๆ การทำอาหาร หรือ อาชีพอิสระอื่นๆ เช่น ธุรกิจเฟรนไชส์ ซึ่งธนาคารจะทำการติดต่อสถาบันการศึกษา เช่น อาชีวะ ในพื้นที่ต่างๆเข้ามาช่วยจัดทำโครงการ

 

“ตอนนี้ เราเริ่มประสานกับสถาบันการศึกษา และ ผู้ฝึกสอนอาชีพต่างๆแล้ว หากโครงการได้รับการอนุมัติ ก็จะเริ่มดำเนินการได้ทันที ซึ่งตามแพลนของเราน่าจะประมาณภายในเดือนต.ค.นี้”

เขากล่าวว่า โครงการดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะกลับไปอยู่ในภูมิลำเนาของตัวเอง เพื่อให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพใหม่และนำความรู้ที่มีไปพัฒนาชุมชน โดยคาดว่า จะช่วยเหลือคนตกงานได้ราว 1 แสนคน ส่วนวงเงินสินเชื่อนั้น จะอยู่ที่ประมาณ 5 พันล้านบาท หรือเฉลี่ยต่อรายที่ 3-5 หมื่นบาทขึ้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

สำหรับ "โครงการสินเชื่อสร้างอาชีพเพื่อคนตกงาน" ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ที่นอกจากการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้คนฐานรากมีเงินดำรงชีพอยู่ในช่วงโควิด-19 แต่สินเชื่อเพื่อคนตกงานครั้งนี้ ต้องการสร้างอาชีพให้คน เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว และในที่สุดผู้กู้เหล่านั้นจะมีความสามารถในการชำระหนี้ให้กับธนาคารในอนาคต