"ปลาวาฬ อิสสระ" ยืนยันเอกสารสิทธิที่ดิน "ศรีพันวา ภูเก็ต" ถูกต้อง!

"ปลาวาฬ อิสสระ" ยืนยันเอกสารสิทธิที่ดิน "ศรีพันวา ภูเก็ต" ถูกต้อง!

“ปลาวาฬ” วรสิทธิ อิสสระ ยืนยันโรงแรมหรู “ศรีพันวา ภูเก็ต” มีการออกเอกสารสิทธิที่ดินถูกต้องหมด ชี้หากทำผิดจริง คงซื้อตั๋วเครื่องบินหนีไปที่อื่นแล้ว แต่นี่ยังอยู่ ยันทำถูกต้องทุกอย่าง ด้าน “ชาญอิสสระฯ” ออกจดหมายชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว

นายวรสิทธิ อิสสระ (ปลาวาฬ) กรรมการผู้จัดการ ศรีพันวา ภูเก็ต กล่าวกับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า ขอยืนยันว่าโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต มีการออกเอกสารสิทธิที่ดินถูกต้องหมด โดยทางบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด จะมีการออกจดหมายชี้แจงประเด็นนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย ส่วนจะดำเนินการส่วนไหนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการออกจดหมายชี้แจง ก็ต้องรอดูอีกที สำหรับประเด็นที่มีการระบุว่ามีการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงินนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตามที่มีคนออกมาเรียกร้อง

“เรื่องนี้ถ้าหากผมทำผิดจริง ผมคงซื้อตั๋วเครื่องบินหนีไปที่อื่นแล้ว แต่นี่ผมยังอยู่ จึงขอยืนยันว่าเราทำถูกต้องทุกอย่าง”

ด้าน นางวิไล อินทกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (“CIRM”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (“SRIPANWA” หรือ“กองทรัสต์”) ได้รับทราบข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เรื่องกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในโครงการศรีพันวาต่อเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 โดยเนื้อหาในข่าวดังกล่าวแจ้งว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินจำนวน 8 แปลง และไม่มีเอกสารสิทธิจำนวน 1 แปลง ซึ่งไม่ได้ระบุเลขที่เอกสารสิทธิ โดยใช้วิธีอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศแล้ว สรุปผลการตรวจสอบว่า “อาจเป็นการออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” และส่งผลการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปนั้น

CIRM ขอเรียนชี้แจงว่า จากเนื้อหาในข่าว เป็นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ที่ร้องขอให้ตรวจสอบได้ทราบซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการพิจารณาและความเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษในเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ใช่การสรุปและตัดสินว่ามีบุคคลใดได้กระทำผิดในเรื่องใด หรือข้อกฎหมายใดๆ อีกทั้งยังไม่ได้มีการระบุว่า ที่ดินที่อ้างถึงเป็นที่ดินในส่วนที่กองทรัสต์ SRIPANWA เข้าลงทุนหรือไม่และการสืบสวนดังกล่าวยังไม่ใช่คดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต่อไป กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้พิจารณายุติเรื่องการสอบสวน และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าว : ย้อนไทม์ไลน์‘ศรีพันวา’หลังDSIแจงผลสอบส่อออกเอกสารสิทธิที่ดินมิชอบ

ทั้งนี้ทางบริษัท ชาญอิสสระเรสซิเดนซ์ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการศรีพันวา อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อมูลที่ดินที่ถูกกล่าวอ้างถึง หลังจากได้ข้อมูลที่ชัดเจน กองทรัสต์ SRIPANWA จะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหน่วยทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนกันยายน และ ตุลาคม พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนที่ดินภูเก็ตได้เข้าสำรวจโครงการศรีพันวาและตรวจสอบเอกสารสิทธิทั้งหมดและได้ให้การยืนยันต่อสาธารณชนและรวมถึงเข้าชี้แจงและยืนยันต่อคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรว่าเอกสารสิทธิในโครงการศรีพันวาออกมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งยังมีการครอบครองโดยประชาชนและเปลี่ยนมือมาหลายรายก่อนมาถึงบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด เจ้าของโครงการ และโครงการศรีพันวาไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นที่ดินในเขตป่าไม้หรืออุทยานแห่งชาติ หรือที่ราชพัสดุตลอดจนไม่ทับซ้อนกับที่ดินหน่วยงานใด และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าตรวจสอบและแถลงข่าวจากการเข้าสำรวจโครงการในช่วงเดียวกันว่า ที่ดินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลน และอุทยานแห่งชาติเช่นกัน

กองทรัสต์ SRIPANWA ขอเรียนยืนยันว่า ปัจจุบันโครงการศรีพันวายังเปิดดำเนินการตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบใด กองทรัสต์จะติดตามและประเมินข้อมูลร่วมกับ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด อย่างใกล้ชิด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่รวมถึงแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหน่วยทราบต่อไป