เกษตรฯยันเฝ้าระวัง ’โรค ASF’ ระบาดในสุกร

กรมฯไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกา หรือโรค ASF ระบาดในสุกร ซึ่งได้สั่งการให้กองสารวัตรและกักกันเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากจีนและประเทศในกลุ่มเสี่ยง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ระบุ กรมฯไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกา หรือโรค ASF ระบาดในสุกร ซึ่งได้สั่งการให้กองสารวัตรและกักกันเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากจีนและประเทศในกลุ่มเสี่ยง อาทิ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา พม่า ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่พบเป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ติดมากับสัมภาระ โดยการตรวจสอบได้ตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ทางด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัยจากการตรวจเข้ม