PTG มอบเครื่องดื่มศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19​

PTG นำเครื่องดื่มร้อนและเย็น “กาแฟพันธุ์ไทย” มาบริการฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางแพทย์

ตัวแทนบริษัทกาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี่ หรือ PTG จิตรลดา  สุระพิพิธ นำเครื่องดื่มร้อนและเย็น “กาแฟพันธุ์ไทย” มาบริการฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับประชาชน  ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แท็กที่เกี่ยวข้องPTG