อสังหาฯชลบุรี จี้รัฐผุด5มาตรการกระตุ้นอสังหาฯโซนอีอีซี

อสังหาฯชลบุรี จี้รัฐผุด5มาตรการกระตุ้นอสังหาฯโซนอีอีซี

นายกสมาคมอสังหาฯชลบุรี ชง5ข้อเสนอรัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ -ผู้ซื้ออสังหาฯเข้าถึงสินเขื่อพร้อมดึงกำลังซื้อต่างชาติเข้ามาช่วยพยุงตลาดโซนอีอีซี

นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี กล่าวว่า แนวโน้มภาวะอสังหาฯซบเซา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด - 19 ในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ลูกค้าเข้าชมโครงการลดลง เพราะไม่มั่นใจเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อรายได้ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา อสังหาฯชลบุรี มีกำลังซื้อมาจากผู้ประกอบการและแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัด และโซนรอยต่อจังหวัดระยองเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วน  60% โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยแนวราบ 

"จากผลการชะลอการจ้างงาน การเลิกจ้าง จากวิกฤติโควิด-19 ทำให้ยอดขาย กลุ่มดังกล่าวลดลงต่อเนื่อง  ประกอบกับ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก(อีอีซี) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไม่คืบหน้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายราย ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่เข้ามาประกอบการ ในชลบุรี ชะลอการเปิดตัวโครงการเป็นจำนวนมาก"

อสังหาฯชลบุรี จี้รัฐผุด5มาตรการกระตุ้นอสังหาฯโซนอีอีซี
ดังนั้น จึงนำมาสู่ 5 ข้อเสนอที่ให้รัฐบาลเข้ามาช่องเหลือภาคอสังหาฯโซนอีอีซี เริ่มจาก 1.ปรับเกณฑ์เพดานการลดหย่อน  ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ลดเหลือ 0.01%  ค่าจดจำนอง 1% เหลือ 0.01%  อสังหาฯจากราคา3 ล้านบาท เป็ น 5 ล้านบาทลดภาษีธุรกิจเฉพาะอสังหาฯจาก 3.3% เหลือ 0.1% และปรับเกณฑ์วงเงินกู้ในโครงการบ้านล้านหลังของ ธอส เป็นไม่เกิน 1.8 ล้านบาท 

2. เสนอให้ธนาคารพาณิชย์ของรัฐสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพราะในช่วงทีผ่านมาธนาคารเข้มงวดในการปล่อยมากขึ้นเนื่องจากหากชะลอการปล่อยสินเชื้อในช่วงเวลานี้ จะเป็นการซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปัจจุบัน   3.รัฐควร จัดให้มีการจำหน่ายชุดตรวจ ATK ในราคาถูกอย่างแพร่หลาย เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกและผู้ที่ไม่ติดเชื้อสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติ

4. จากกฎระเบียบในการจัดจ้างแรงงานก่อสร้าง กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่เป็นอุปสรรคในการจัดจ้างแรงงานก่อสร้าง เสนอให้แก้ไขข้อกำหนดเรื่องอาชีพต้องห้ามของแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมาและแก้ไขระเบียบประกันสังคม มาตรา 39 มาตรา 40 และกรณีผู้ติดตามและ 5.จากแนวโน้มธุรกิจอสังหาฯ ไทย เริ่มเข้าสู่ภาวะซบเซา  การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลดลง จึงเสนอให้ขยายเพดานให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิอสังหาฯในประเทศไทยได้มากขึ้นพร้อมกำหนดมาตรการสนับสนุบให้นำสภาพคล่องที่เหลืออยู่ในระบบการเงินมาซื้อสังหาฯเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เช่าแทนการซื้อ