ต่างชาติ ทิ้งหุ้นไทย 889.41ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 7.92 หมื่นล้าน

ต่างชาติ ทิ้งหุ้นไทย 889.41ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 7.92 หมื่นล้าน

"-ต่างชาติ" ยังขายหุ้นต่อเนื่อง 889.41ล้านบาท ทำให้ยอดซื้อสะสมในเดือนก.ย.ลดลงมาอยู่ที่ 8.59 พันล้าน ขณะที่ ตั้งแต่ต้นปียังคงเป็นแรงขายสุทธิสะสม 7.92 หมื่นล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนวันที่ 17 ก.ย. 2564 พบว่า สถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดซื้อสุทธิ  384.97 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซื้อสุทธิ 145.26 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 889.41ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ซื้อสุทธิ 359.18 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 17 ก.ย. กองทุน ขายสุทธิ 1,807.04 ล้านบาท โบรกเกอร์ ขายสุทธิ 14.86  ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 8,591.44 ล้านบาท และรายย่อย ขายสุทธิ 6,769.54 ล้านบาท

โดยส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 ม.ค. - 17ก.ย. กองทุน ขายสุทธิ 27,424.36 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 11,334.52 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 79,251.11 ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 95,340.96 ล้านบาท