Data Analysis

AMA ประมาณการ 3Q64: คาดกำไรฟื้นตัว QoQ เล็กน้อย

ผลประกอบการ 2Q64 ลดลง 17% YoY แต่ดีขึ้น 456% QoQ กำไรสุทธิของ AMA ใน 2Q64 อยู่ที่ 45 ล้านบาท (-17% YoY, +456% QoQ) ดีกว่าประมาณการของเราที่คาดไว้ 34 ล้านบาท

เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของรถเพิ่มขึ้นเป็น 26% สูงกว่าที่เราคาดไว้ 22% ซึ่งเป็น
ผลมาจากการบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำไรสุทธิที่ลดลง YoY สาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของเรือลดลงเหลือ 14% จาก 23% ใน 2Q63 เนื่องจากมีต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก แต่ค่าขนส่งยังปรับขึ้นมาไม่ทันกับต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของเรือยังต่ำกว่าระดับปกติที่ประมาณ 20% ในขณะที่กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น QoQ เนื่องมาจากกำไรจากธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือสูงขึ้นเป็นหลัก ซึ่งรายได้จากเรือเพิ่มขึ้น 20% QoQ เป็น 287 ล้านบาทเพราะไม่มีเรือขนาดใหญ่ 2 ลำขึ้นอู่เพื่อซ่อมบำรุงตามแผนเหมือนใน 1Q64 และอัตรากำไรขั้นต้นของเรือเพิ่มขึ้น QoQ จาก 7% เป็น 14% ใน 2Q64 หลังจากบริษัทได้ทยอยปรับค่าขนส่งขึ้นตามต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น นอกจากนี้ รายได้จากรถเพิ่มขึ้น 11% QoQ เป็น 208 ล้านบาท หลังจากบริษัทซื้อรถใหม่เพิ่ม 20 คันใน 2Q64 และอัตรากำไรขั้นต้นของรถเพิ่มขึ้น QoQ จาก 23%
เป็น 26% เพราะบริษัทสามารถบริหารจัดการรถได้ดีขึ้น

 

 

 

คาดว่ากำไรสุทธิ 3Q64F จะลดลง 31% YoY แต่เพิ่มขึ้น 9% QoQ

เราคาดกำไรสุทธิของ AMA ใน 3Q64 จะอยู่ที่ 49 ล้านบาท (-31% YoY, +9% QoQ) โดยกำไรสุทธิที่ลดลง YoY สาเหตุหลักจะมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของเรือน่าจะลดลงเหลือ 17.5% จาก 30% ใน 3Q63เนื่องจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ในขณะที่กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น QoQ เนื่องมาจากกำไรจากธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้เป็นหลัก หลังจากเราคาดอัตรากำไรขั้นต้นของเรือจะเพิ่มขึ้น QoQ จาก 14% เป็น 17.5% ใน 3Q64 เพราะบริษัทได้ทยอยปรับค่าขนส่งขึ้นตามต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น แม้ว่ารายได้จากเรือคาดว่าจะลดลงเล็กน้อย 3% QoQ เหลือ 280ล้านบาทเพราะมีเรือขึ้นอู่เพื่อซ่อมบำรุง 1 ลำในไตรมาสนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถจะลดลง QoQ เนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 ในไทยที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นใน 3Q64 ส่งผลให้รายได้จากรถน่าจะลดลง 4% QoQ เหลือ 200 ล้านบาท และอัตรา
กำไรขั้นต้นของรถน่าจะลดลงเล็กน้อย QoQ จาก 26% เหลือ 24.5% ในไตรมาสนี้

 

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 2565 ที่ 7.40 บาท โดยอิงจาก PE ที่ 17.0 เท่า เราเชื่อว่าราคาหุ้น AMA จะได้แรงสนับสนุนจากผลประกอบการใน 3Q64 ที่คาดว่าจะฟื้นตัว QoQ และยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องใน 4Q64 และปี 2565 หลังจากจำนวนผู้ที่ติดเชื้อในประเทศรายวันลดลงในปัจจุบันและการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จากรัฐบาลมากยิ่งขึ้นในอนาคต

 

Risks

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงผันผวน, ภัยโจรสลัด, และภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล