เศรษฐกิจ

สมาพันธ์ SME จี้รัฐจัดหา ATK คุณภาพ-ราคาถูก

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มองหลังมาตรการคลายล็อคสร้างบรรยากาศดีขึ้น เห็นด้วยใช้มาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง หลังจากยังมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากกว่า 1 หมื่นคนต่อวัน พร้อมเสนอแนะภาครัฐ ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึง ATK ที่มีคุณภาพและมาตรฐานรับรองในราคาถูก

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย แสงชัย ธีรกุลวาณิช ระบุ หลังมาตรการคลายล็อกผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ สร้างบรรยากาศเศรษฐกิจให้ดีขึ้น โดยควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด สมาพันธ์เอสเอ็มอีอยากเสนอแนะภาครัฐให้พิจารณาช่วยสนับสนุนมาตรการในการลดค่าชุดตรวจ ATK และจัดกระจายชุดตรวจให้มีปริมาณที่เพียงพอใช้งานอย่างเร่งด่วน เป็นการช่วยเหลือ SME ในวงกว้างและลดภาระภาครัฐในควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รีสตาร์ทธุรกิจภายหลังจากการล็อกดาวน์ ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วน 


 

สำหรับงานเร่งด่วนของสมาพันธ์เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ยังประสบปัญหาจากโควิด-19 ในขณะนี้ คือการเร่งผลักดัน มาตรการพักต้น พักดอกเบี้ย 6 เดือน ลดดอกเบี้ย และตั้ง 3 กองทุน คือ กองทุนพัฒนา SME กองทุนฟื้นฟู NPLs และกองทุนนวัตกรรม โดยเสนอถึงกระทรวงการคลัง ขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. หารือแนวทางช่วยเหลือต่อไป 


 

ล่าสุดสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้ลงนามร่วมกับ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ผู้นำเข้าชุดตรวจโควิดแบบหาแอนติเจนด้วยตนเอง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. เพื่อจัดหาชุดตรวจให้ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงชุดตรวจในราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุนและลดภาระในเรื่องการตรวจหาโควิด-19 ในสถานประกอบการ เป็นการเฝ้าระวัง บรรเทาปัญหาป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในภาคแรงงาน SME ที่มีจำนวนกว่า 15 ล้านคน เพื่อส่งเสริมมาตรการของนายกรัฐมนตรีในการเปิดประเทศให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนควบคู่ไปกับความปลอดภัย

 

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจบิซอินไซต์ รายงาน