เติมด่วน! โออาร์-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 15-50 สต./ลิตร

เติมด่วน! โออาร์-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 15-50 สต./ลิตร

เติมด่วน! โออาร์-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 30 สต./ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 15 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ขยับ 50 สต./ลิตร มีผล 15 ก.ย.64 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โออาร์-บางจาก แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด โดยน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 15 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 15 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. 

โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในเขต กทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

เติมด่วน! โออาร์-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 15-50 สต./ลิตร เติมด่วน! โออาร์-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 15-50 สต./ลิตร